Integraal inkopen (PPS)

Bij integraal inkopen (en integraal aanbesteden) worden verschillende projectfasen – bijvoorbeeld ontwerp, aanleg, beheer en exploitatie – gezamenlijk in één geïntegreerd contract uitgevraagd aan de markt. Het maakt het mogelijk om de verschillende fasen beter op elkaar af te stemmen. Kostenbesparingen, goede kwaliteit, beter inspelen op de wensen van de gebruiker en het stimuleren van innovatie en duurzaamheid zijn andere potentiële voordelen. Door integraal in te kopen realiseert u een opgave voor de hele levensduur van bijvoorbeeld een weg, sluis, tramverbinding, gebouw of sportcomplex. Er wordt ook wel gesproken van Publiek-Private Samenwerking (PPS) vanwege de langdurige samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

pps3.jpgIntegraal inkopen toegelicht
Integraal inkopen (en aanbesteden) wordt vaak toegepast bij infrastructurele en vastgoed projecten, zowel nieuwbouw als renovatie. Vastgoed en infrastructuur realiseert u voor de langere termijn. Het is belangrijk dat u al vroeg in het proces kijkt naar de totale levensduur van het project. Keuzes in het ontwerp en de bouw hebben namelijk gevolgen voor onder andere het onderhoud en de levensduur van een weg, sluis, tramverbinding en gebouw. Door ontwerp, bouw, onderhoud en soms ook beheer, exploitatie en financiering gezamenlijk in de markt te zetten, wordt deze integrale blik gestimuleerd. We spreken in dit dossier van integraal inkopen als ten minste ontwerp, bouw en onderhoud worden ondergebracht in één contract.

pps1.jpgAan de slag met integraal inkopen
Wanneer u integraal inkoopt, heeft dit gevolgen voor de ontwerpvrijheid, outputspecificaties, de wijze van samenwerking en mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. Deze zaken vereisen een andere aanpak dan bij traditionele contracten het geval is. Naast informatie over (de keuze voor) de verschillende contractvormen vindt u tevens een aantal aandachtspunten.

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Neem dan contact op met PIANOo. Wij helpen u graag verder. Contact opnemen met PIANOo

Meer informatie: PIANOo: advies en ondersteuning bij integraal aanbesteden