Handreikingen Biobased Inkopen

Handreiking(en) voor biobased inkopen.

 • Het Europese project InnProBio heeft op 8 november 2017 een nieuwe online toolbox voor biobased inkopen in de publieke sector gelanceerd. De toolbox ondersteunt overheidsinkopers wanneer zij overwegen biobased alternatieven voor producten van fossiele oorsprong in te kopen. De toolbox bestaat uit een online database van biobased producten, praktijkvoorbeelden, inkoopinstrumenten en standaard bestekteksten. Hij is beschikbaar in vier talen: Nederlands, Engels, Duits en Pools. (november 2017)

 • bron: InnProBio

  Er is een groot aanbod van biobased producten op de markt. Maar wat kunt u hiermee doen en waarom zou u de producten inkopen? En hoe kunt u zeker weten dat deze op een duurzame manier zijn geproduceerd? Welke standaarden zijn er? Om meer informatie te verstrekken over de meest relevante kwesties met betrekking tot biobased producten en diensten, publiceert InnProBio een reeks factsheets. (juli 2017)

 • Voor enkele specifieke biobased producten is het aanbod in kaart gebracht. Hier vindt u een overzicht waar u onder meer meer kunt lezen welke soorten biobased producten er zijn. (juni 2016)

 • De provincie Zeeland gaat in 2016 bij alle inkoop- en aanbestedingstrajecten leveranciers stimuleren om op zoek te gaan naar biobased producten om de transitie naar een low carbon economie te versnellen. De provincie Zeeland is van mening dat de overheid hierin een voorbeeldfunctie heeft. Voor Zeeland is het stimuleren van de biobased economy belangrijk voor de werkgelegenheid en het op gang brengen van innovatie in Zeeland. Om biobased producten in te kunnen kopen heeft de provincie een inkoopmodel laten ontwikkelen. (januari 2016)

 • In opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu is door Royal Haskoning DHV een marktverkenning Biobased routeborden voor fietsroutes opgesteld. Deze marktverkenning schetst de mogelijkheden om bij de aanbesteding van fietsrouteborden biobased borden (maar niet van hout) in te kopen (december 2015).

 • In opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken is door Royal Haskoning DHV onderstaande marktverkenning opgesteld. In deze marktverkenning zijn voor het ErasmusMC en het RIVM de inkoopmogelijkheden voor Biobased Disposables in drie categorieën onderzocht: Laboratoria, Verpleging en Facilitair. (november 2015)

 • In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is door Royal Haskoning DHV onderstaande marktverkenning opgesteld. Deze marktverkenning schetst de mogelijkheden om bij de aanbesteding van de N18 door Rijskwaterstaat te sturen op het inkopen van biobased materialen. (april 2015)

 • bron: bvor

  Begin 2017 heeft de BVOR een volledig herziene en uitgebreide versie uitgebracht van de Handreiking Innovatief aanbesteden van groenafval en gras. Deze Handreiking beoogt aanbestedende diensten handvatten te geven om groenafval en deelstromen daaruit op innovatieve wijze aan te besteden, zodanig dat dit leidt tot een meer duurzame verwerking van groenafval. Het kan daarbij gaan om integraal groenafval, of om deelstromen uit groenafval (bijvoorbeeld bermgras). (april 2017)

 • bron: bvor

  Achtergronddocument behorende bij de Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval. Hierin wordt de informatie uit de Handreiking uitgebreider toegelicht. Het document is voor inkopers onder meer behulpzaam bij het verder uitwerken van de punten uit de Handreiking en is ook bruikbaar als naslagwerk. (november 2014)

 • In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is door Royal Haskoning DHV onderstaande marktverkenning opgesteld. Deze marktverkenning schetst de mogelijkheden om bij aanbesteding voor kantoormeubilair het inkopen van biobased producten te stimuleren. (november 2014)