Praktijkvoorbeelden PPS

Voorbeelden van Publiek Private Samenwerking (PPS).

 • Op deze kaart ziet u de DBFM- en DBFMO-projecten op het gebied van huisvesting en infrastructuur. Hierbij werkt de rijksoverheid samen met de markt.

 • Leiden Universiteit wil zich profileren als een duurzame organisatie, onder meer door haar CO2-voetafdruk met 50% te verminderen. Duurzaam vastgoedonderhoud speelt daarin een belangrijke rol. Projectleider installatietechniek Léon de Roode en energie- en duurzaamheidcoördinator Jeroen van Waijenberg vertellen hoe duurzaam onderhoud en beheer in de praktijk wordt gebracht. Zij vertellen onder meer waarom Leiden Universiteit onderhoud heeft uitbesteed en hoeveel energiebesparing ze nastreeft. (april 2017)

 • In de gemeente Meerssen wordt een nieuw kindcentrum gerealiseerd. Een consortium van Pellikaan, Heton en de architect Povse & Timmermans zijn verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw en meerjarig onderhoud en exploitatie van het gebouw. Een zogenaamd geïntegreerd DBMO contract. Tevens zijn zij de eerste 10 jaar verantwoordelijk voor het energiegebruik. Deze partners hebben samen een visie opgesteld hoe het nieuwe kindcentrum Meerssen zal worden vormgegeven en ingevuld. De ontwikkeling van de kinderen staat daarbij centraal. De partners in het kindcentrum werken nauw samen om dit te bewerkstelligen. (april 2017)

 • In de gemeente Katwijk is de bouw van het nieuwe zwembad Aquamar begonnen. Het nieuwe zwembad wordt helemaal ingericht op de hedendaagse eisen. Zo staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Het zwembad heeft een GPR score van 8,9. De duurzame keuzes zorgen voor een besparing op onderhoud en energie. De gemeente heeft na een zorgvuldige afweging gekozen voor een DBM-contractvorm waar het ontwerp, bouw en onderhoud gezamenlijk zijn uitgevraagd. (maart 2017)

 • De gemeente Waalwijk is bezig met de voorbereiding van uitbreiding van de binnenhaven van Waalwijk. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio voor grotere schepen vanuit Rotterdam. (januari 2016, gewijzigd maart 2017)

 • De Internationale School Eindhoven is gehuisvest op het terrein van de voormalige Constant Rebecque kazerne. De opgave betrof zowel nieuwbouw als renovatie.

 • Een lagere CO2-uitstoot, hogere leerprestaties en gelijkblijvende kosten. Met die ambitie heeft stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam in 2014 de 10 meest urgente schoolgebouwen aangepakt. Hoe knap je 10 basisscholen in 1 keer op? Hoe gebruik je daarbij maximaal de kennis van de markt? Hoe kunnen zowel het binnenmilieu als de energieprestaties integraal worden verbeterd? Na evaluatie blijkt: een succesvolle aanpak, voor herhaling vatbaar. (november 2016)

 • In de afgelopen jaren zijn er 2 scholen gerealiseerd volgens een DBMO-contract: Brede School Joure en voorzieningencluster De Veste in Borne. In de praktijk zorgen de DBMO-contracten er onder meer voor dat de verschillende partijen die bij het gebouw betrokken zijn elkaars werk niet meer ter discussie hoeven te stellen of elkaar tegen kunnen werken. In het ontwerpproces denken ze immers allemaal al mee over hoe het gebouw moet worden. (september 2016)

 • bron: PIANOo/PPSsupport

  Sinds schooljaar 2014-2015 zijn de basisscholen De basisscholen de E.A. Borgerschool en de Twa Fjilden, het centrum voor de kunsten It Toanhûs, SKIK kinderopvang en MIKS welzijn de bewoners van de nieuwe Brede School Joure Zuid. De Brede School Joure Zuid is aanbesteed met een DBMO-contract waarbij het ontwerp, bouw, onderhoud en delen van de exploitatie in één keer zijn uitgevraagd voor een periode van 25 jaar. (april 2015)

 • Praktijkvoorbeelden verzameld door de Vlaamse overheid. Dit casebook ambieert op een positieve manier, de rijkdom (aan) te tonen van mogelijke invullingen van publiek-private samenwerking (PPS), van participatief tot strikt contractueel en met aandacht voor tal van hybride vormen van samen publiek privaat. Deze rijkdom strekt zich ook – weliswaar zonder hierin exhaustief te willen zijn - tot de toepassingsdomeinen van publiek-private samenwerking. Het boek bevat (internationale) cases gaande van de opruiming van een zwaar vervuilde nucleaire site tot de (mogelijke) realisatie van een Olympische berg. (december 2012)