Praktijkvoorbeelden Sociaal Domein

Relevante voorbeelden van inkopen in het sociaal domein.

  • Eén aanbieder voor jeugdhulp met een samenhangend voorzieningenaanbod die aansluit bij de leefwereld van cliënten. Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem hebben heel specifiek in beeld hoe de jeugdhulp in de gemeenten er vanaf 2018 uit moet komen te zien. Zij kozen daarom voor een aanbesteding van alle jeugdhulp uitgezonderd het gedwongen kader in één integrale opdracht. Quirina Pastoor, inkoopadviseur en Anja Krijnberg, projectleider inkoop Jeugdhulp vertellen hoe zij deze aanbesteding hebben vormgegeven. (december 2017)

  • Hoe geef je de beste invulling aan sociaal beleid? Dat is de vraag die veel gemeenten zich stellen sinds de decentralisatie van Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. De gemeente Zaanstad stelde tien spelregels op voor opdrachtverlening binnen het sociaal domein. Deze regels scheppen een kader om de opdrachten binnen het sociaal domein op een goede manier in de markt te zetten. Inkoop & contractmanager Brigitte Buis vertelt over het waarom en hoe van deze regels. (september 2017)

  • Sinds 2015 groeide het aantal inkooptaken voor de gemeente Lansingerland aanzienlijk. Het budget van ongeveer 32 miljoen euro moet ervoor zorgen dat kwetsbare inwoners de juiste ondersteuning krijgen op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau. Daarvoor moesten de gemeentelijke visie op het sociaal domein en het inkoopbeleid zorgvuldig op elkaar worden afgestemd. Hoe pakte Lansingerland dat aan en wat vormt de basis van hun succesvolle inkoopbeleid? Marleen Tielen, Beleidsadviseur sociaal domein, licht de unieke 'beslisboom' van de gemeente toe. (september 2017)