Over PIANOo

Toon pagina in menu

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft als taak het inkopen en aanbesteden bij overheden te professionaliseren. Met oog voor rechtmatigheid én doelmatigheid. Professionele inkoop levert een bijdrage aan uw beleid en biedt value for tax payers money.

PIANOo brengt experts op inkoop- en aanbestedingsgebied bij elkaar, bundelt kennis en ervaring en geeft advies en praktische tips. Verder stimuleert het expertisecentrum de dialoog tussen opdrachtgevers bij de overheid en het bedrijfsleven. PIANOo werkt voor en met een netwerk van ruim 3.500 inkopers en aanbesteders.

De overheid koopt jaarlijks voor ongeveer 73,3 miljard euro aan werken, diensten en leveringen in. Een groot deel daarvan is ten behoeve van het primaire proces: wegen, bruggen, thuiszorg, schoolboeken, leerlingenvervoer enzovoort. Inkoop is daarmee een belangrijk instrument voor de kwaliteit van de overheidsdienstverlening. Dat wordt nog niet door alle overheden zo gezien. Professioneel inkopen betekent inkoop koppelen aan de beleidsdoelen, aan de begroting en focussen op doelmatigheid en kwaliteit. Nog te vaak ligt de focus bij inkoop op het volgen van de aanbestedingsregels en op de laagste prijs.

PIANOo is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en valt per 1 januari 2017 onder de directie Nationale Programma's van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).