Leergang Aanbestedingsrecht

Toon pagina in menu

Van inkopers en juristen in de publieke sector wordt verwacht dat zij de aanbestedingsregelgeving beheersen. De PIANOo-leergang Aanbestedingsrecht leidt hen langs de belangrijkste aspecten van het nationale en Europese aanbestedingsrecht. Van de ontstaansgeschiedenis van het aanbestedingsrecht tot de Aanbestedingswet 2012, het gebruik van gunning- en selectiecriteria en bijzondere instrumenten als concessieovereenkomsten.

De leergang is opgezet en wordt gegeven door Huib van Romburgh, juridisch adviseur bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, raadsheerplaatsvervanger en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Inhoud

De volgende aspecten van het aanbestedingsrecht komen aan bod:

 • ontstaansgeschiedenis en de plaats in de rechtssystematiek
 • wettelijk kader (zowel Europees rechtelijk als nationaal rechtelijk)
 • de begrippen
 • de procedures
 • het gebruik van selectie- en gunningcriteria
 • uitsluitingsgronden
 • rechtsbescherming
 • bijzondere instrumenten als concessieovereenkomsten en de prijsvraag

Waar nodig wordt in de colleges recente jurisprudentie behandeld.

Lesvorm

 • Zes colleges van 2 uur (aanvang 15.00 uur)
 • Afsluiting met een toets
 • Deelname aan toets alleen mogelijk na het bijwonen van minimaal vijf colleges
 • Deelname aan de eerste bijeenkomst is verplicht voor de deelname aan de toets
 • Bij het gunstig afleggen van de toets ontvangt de deelnemer een certificaat

Voor wie?

De leergang is alleen toegankelijk voor inkopers en juristen die:

 • in vaste dienst zijn van een aanbestedingsplichtige organisatie en betrokken zijn bij het verstrekken van overheidsopdrachten
 • goede kennis hebben van de beginselen van het Verbintenissenrecht
 • minimaal HBO-afgestudeerd zijn of een relevante (publieke) inkoopopleiding hebben afgerond en 3 jaar werkervaring hebben op het gebied van inkoop en aanbesteden
 • kennis hebben van de Aanbestedingswet 2012

Kosten

Deelname is kosteloos.

Verplichte literatuur

Wordt nader medegedeeld.

Data en locatie

Deelnemers van de leergang worden circa zes weken voor aanvang van de leergang geïnformeerd via de e-mail over de cursusdata. De leergang vindt eind oktober 2019 plaats bij PIANOo, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Prinses Beatrixlaan 2 in Den Haag.

Aanmelden

Helaas is het niet meer mogelijk u aan te melden voor de leergang van 2019.