Mobiliteit

Toon pagina in menu

Mobiliteit zijn alle vervoersbewegingen die worden gemaakt. Voor de overheid gaat het daarbij om vervoersbewegingen van ambtenaren ten behoeve van hun werk en vervoersbewegingen als gevolg van het uitvoeren van opdrachten door ondernemers. Gelet op de klimaatdoelen richt de inkoop zich hoofdzakelijk op duurzame mobiliteit. U als opdrachtgever kunt middels uw inkoop bijdragen aan verduurzaming van mobiliteit.

Bij de inkoop van mobiliteit is voor het bepalen van uw inkoopbehoefte en -strategie van belang dat u achtergrondkennis heeft van de mobiliteitsmarkt. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid  (KiM) zet jaarlijks belangrijke ontwikkelingen rond mobiliteit op een rij middels kerncijfers of een mobiliteitsbeeld.

Inkoopstrategie

Bij de inkoop van vervoer kunt u bij het bepalen van uw strategie onder meer rekening houden met zaken als:

Denk hierbij aan het gunnen op prijs-kwaliteitsverhouding, lastenverlichting en onderzoek naar welke mobiliteitsbewegingen gecombineerd kunnen worden. MVI gaat niet alleen om milieu-aspecten als CO2 reductie, maar ook om sociale aspecten als internationale sociale voorwaarden en social return. In de MVI-criteriatool zijn voor meerdere productgroepen mobiliteit MVI-criteria voor opgenomen.

Duurzame mobiliteit

Bijna 1/4 van alle CO2 uitstoot  in Nederland is het gevolg van ons vervoer. Vervoer in fossiele brandstofvoertuigen veroorzaakt daarnaast schade door de uitstoot van een groot deel van alle fijnstof en stikstofoxiden. Deze uitstoot ontstaat voor een groot deel door wegverkeer.

Schrijvende hand

Inkopen van duurzame mobiliteit
Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol bij aanbestedingen. Aanbestedende diensten onderzoeken de mogelijkheid van verduurzaming van mobiliteit en nemen hun ambitie op in de aanbestedingsdocumenten.

Elektrische auto

Kansen duurzame mobiliteit
De overheid kan een belangrijke rol spelen bij het aanjagen van duurzame mobiliteit, onder andere door het verduurzamen van bijvoorbeeld het eigen wagenpark. Of door in te zetten op duurzaam doelgroepenvervoer.

Euopese vlaggen op een rij

Clean Vehicle Directive (CVD)
In augustus 2021 wordt de Clean Vehicles Directive (CVD) van kracht. Doel van deze Europese richtlijn is om het gebruik van schone, energie-efficiënte voertuigen door middel van publieke inkoop te bevorderen.

Nederland vanuit de lucht

Klimaatafspraken duurzame mobiliteit 
Door slimmer om te gaan met mobiliteit wordt de uitstoot beperkt. De afgelopen jaren zijn binnen Nederland meerdere afspraken gemaakt. Denk hierbij aan het Klimaatakkoord, Green Deals en diverse bestuursakkoorden.

Praktijk & Tools
Diverse handreikingen, onderzoeken en praktijkvoorbeelden op basis waarvan u met duurzame mobilteit aan de slag kunt.