Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012

Toon pagina in menu

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) zijn een pakket regels die van toepassing verklaard kunnen worden op aannemingsovereenkomsten in de bouw en bij technische installatiewerken. Het zijn voorwaarden die na overleg tussen de organisaties van bouwbedrijven en de rijksoverheid tot stand zijn gekomen.

De voorwaarden (voor de bouw) zijn voor het eerst in 1989 gepubliceerd en zijn in de loop der tijd uitgegroeid tot een standaardregeling die in bijna de hele bouwwereld van toepassing wordt verklaard op overeenkomsten. In de versie van 2012 zijn ook opgenomen de Uniforme administratieve voorwaarden voor de installatiewerken, voorheen de UAV-TI.

UAV 2012   op overheid.nl