Economische afwegingen bij een aanbesteding

Toon pagina in menu

Aanbesteden is in de eerste plaats een economische activiteit. Het is een door de Aanbestedingswet gereguleerd proces, dat vraag en aanbod bij elkaar brengt. Op deze pagina Economische afwegingen vindt u diverse thematische artikelen over de economische dimensie van het aanbesteden. Deze artikelen zijn allen door PIANOo opgesteld.

Prestatieprikkels

Bij een aanbesteding gunt u een opdracht aan een ondernemer waarin u het vertrouwen heeft dat hij minimaal levert wat is overeengekomen. Of de opdrachtnemer de prestatie ook levert, is nooit vooraf met volledige zekerheid vast te stellen. Dit hangt niet alleen af van de kwaliteit van uw uitvraag maar ook van de toekomstige gedragingen van uw opdrachtnemer welke niet altijd voorspelbaar zijn. Prestatieprikkels kunnen u hierbij helpen. Deze pagina biedt een overzicht van verschillende prestatieprikkels, licht de werking toe, helpt prestatieprikkels te ontwikkelen en beschrijft de beperkingen en de valkuilen. 

Meer informatie: Prestatieprikkels

Maak of koopbeslissing

In de praktijk wordt de keuze om een activiteit zelf uit te voeren dan wel uit te besteden veelal routinematig genomen of op basis van een bepekte of incomplete analyse. In een ideale wereld zou elke aanbestedende dienst in de voorfase aandacht moeten besteden aan dit keuzemoment. Deze keuze heet de maak/koopbeslissing. Op deze pagina vindt u informatie om de maak- koopbeslissing te kunnen maken en de voor- en nadelen van het zelf uitvoeren of uitbesteden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen zuiver-inbesteden of quasi-inbesteden. Beide worden beschouwd als varianten van het zelf uitvoeren van de activiteiten.

Meer informatie: Maak of koopbeslissing

Faillissementsrisico

Als aanbestedende dienst kan het gebeuren dat een van uw opdrachtnemers failliet gaat of dreigt te gaan. Het risico dat een onderneming niet meer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de met u gesloten overeenkomst kan voldoen, is niet uit te sluiten. Faillissement van een ongezonde onderneming hoort bij een gezonde markt. Een faillissement hoeft niet altijd een probleem te zijn, maar komt toch vaak ongelegen.

Meer informatie: Faillissementsrisico

Ramen van een opdracht

Inkoop vindt plaats op basis van een objectieve schriftelijke raming van de opdracht. Een raming helpt u ook de financiële haalbaarheid van de opdracht te bepalen. U wilt immers niet het risico lopen dat u verplichtingen aangaat die u niet kan nakomen. 

Meer informatie: Ramen van een opdracht

Abnormaal lage inschrijving(en)

Bij een abnormaal lage inschrijving of te wel de vloek van het winnende aanbod heeft de winnende inschrijver zijn inschrijfprijs te laag geraamd voor de noodzakelijke werkzaamheden. Dit kan leiden tot kwalitatief lagere leveranciersprestaties, omdat de leverancier het verschil tussen zijn prijs en de werkelijke prijs op één of andere manier wil terugverdienen. Deze situatie kunt u als inkoper dus het best proberen te vermijden.

Meer informatie: Abnormaal lage inschrijving(en)