Standaardsoftware

Toon pagina in menu

Bijna alle aanbestedende diensten kopen standaardsoftware in. Te denken valt aan Microsoft pakketten, relatiebeheersystemen (CRM-systemen), HRM-pakketten en intranetsoftware. Gebruiksrecht verkrijgt u door licenties aan te schaffen.

Indien u wenst dat verschillende softwaresystemen met elkaar kunnen communiceren, dan is het van groot belang dat softwareprogramma's interoperabel zijn.

Meer informatie: Open standaarden

Enterprise Resource Planning (ERP)

Naast de losse pakketten kopen veel aanbestedende diensten Enterprise Resource Planning-softwaresystemen in. Waarbij voorheen veel bedrijven gebruikmaakten van verschillende programma's om hun bedrijfsactiviteiten te ondersteunen, kunnen in een ERP-programma een groot aantal processen (afdelingen) worden ondergebracht. Met behulp van de ERP-software worden alle bedrijfsprocessen, waaronder voorraadsystemen, bedrijfsadministratie en logistiek zodanig met elkaar verbonden, dat alle vergaarde informatie door het hele bedrijf, door iedereen, bruikbaar is. ERP-systemen worden vaak gebruikt om logistieke processen te optimaliseren.

Standaard ERP-systemen proberen allesomvattend te zijn, zodat ze in zoveel mogelijk organisaties bruikbaar zijn. Het systeem bevat een bepaalde logica, die verschillende processen stroomlijnt. De ontwikkelaars hebben dus nagedacht over hoe deze processen moeten worden vormgegeven. Hierdoor kan de nieuwe werkwijze, opgelegd door het ERP-systeem, soms beter werken dan vasthouden aan de oude werkwijze van een organisatie.

Keerzijde van dit verhaal is de beperkte flexibiliteit. Wijzigingen zijn lastig in te bouwen en als je het wel wilt, dan verlies je vaak de voordelen van een standaard pakket. Daarnaast is de software leidend in het bepalen van je werkwijze.

Meer informatie: Vendor lock-in

Software as a Service (SaaS)

De laatste jaren is software als dienst (Software as a Service, SaaS) sterk in opkomst. Dit model biedt voor de leverancier het voordeel dat zij bij een update geen rekening hoeft te houden met de ICT-omgeving van individuele klanten.

Meer informatie: Cloudoplossingen

Merknamen noemen

Behoudens wettelijke uitzonderingen is het bij inkooptrajecten niet toegestaan om een specifiek product van een specifieke leverancier uit te vragen. Een functionele uitvraag heeft als voordeel dat er meer marktwerking plaatsvindt.

Softwarecatalogus

De Softwarecatalogus wordt gebruikt bij ICT-vervangings of investeringsvraagstukken binnen een gemeente of samenwerkingsverband. Het ingevoerde applicatielandschap en koppelingen kunnen worden vergeleken met andere gemeenten. Kennis uitwisselen wordt hierdoor nog makkelijker. 

De softwarecatalogus wordt ingezet bij:

  • marktoriëntatie voor nieuwe of vervangende software;
  • vergelijken met andere gemeenten;
  • contact leggen met gemeenten met interessant productportfolio;
  • het plannen van ICT vervangingen;
  • het opstellen van een programma van eisen;
  • het beoordelen van offertes;
  • het bespreken van meningsverschillen met uw leverancier  over wat is afgesproken en wat is geleverd.

ICT-leveranciers  kunnen dankzij de Softwarecatalogus hun aanbod op elkaar afstemmen en inspelen op ondersteuning van nieuwe standaarden.