Drempelbedragen Europees Aanbesteden

Toon pagina in menu

Wanneer de geraamde waarde van een opdracht evenveel of meer dan het Europese drempelbedrag, moet u Europees aanbesteden. De Europese Commissie stelt deze bedragen elke 2 jaar vast. Per 1 januari 2020 zijn de Europese Commissie drempelbedragen verlaagd.

De drempelbedragen voor werken en leveringen/diensten verschillen per richtlijn. Daarnaast bestaat onderscheid bij opdrachten van de centrale overheid, decentrale overheden en speciale sectorbedrijven. Deze bedragen zijn exclusief btw.

De drempelbedragen voor overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten zijn ongewijzigd ten opzichte van 2018 en 2019.

Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU

De verordening 2019/1827 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU  bepaalt voor: 

 • Werken
  5.350.000,-
 • Leveringen en diensten voor centrale overheid
  139.000,-
 • Leveringen en diensten voor decentrale overheid
  214.000,-
 • Overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten
  750.000,-
 • Prijsvragen voor centrale overheid
  139.000,-
 • Prijsvragen voor decentrale overheid
  214.000,-
 • Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken
  5.350.000,-
 • Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken
  214.000,-

Concessieopdrachten: Richtlijn 2014/23/EU

De verordening 2019/1828 tot wijziging van Richtlijn 2014/23/EU  bepaalt voor: 

 • Concessieovereenkomsten voor (openbare) werken
  5.350.000,-
 • Dienstenconcessies
  5.350.000,-

Speciale sectorbedrijven: Richtlijn 2014/25/EU

De verordening 2019/1829 tot wijziging van Richtlijn 2014/25/EU  bepaalt voor

 • Werken
  5.350.000,-
 • Leveringen en diensten
  428.000,-
 • Opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten
  1.000.000,-

Defensie: Richtlijn 2009/81/EG

De verordening 2019/1830 tot wijizging van Richtlijn 2009/81/EG  bepaalt voor: 

 • Werken
  5.350.000,-
 • Leveringen en diensten
  428.000,-