Beslissingen inzake selectie en gunning

Toon pagina in menu

Herstel van fouten en het ter zijde leggen van een aanmelding of een inschrijving.

PIANOo heeft op basis van de belangrijkste jurisprudentie adviezen opgesteld waaraan aanbestedende diensten en speciale sector-bedrijven zich moeten houden bij het omgaan met de aanbestedingsregelgeving. Onderstaand de adviezen over het herstel van fouten door de gegadigde of inschrijver, en het ter zijde leggen van een aanmelding of een inschrijving.