Kansen duurzame mobiliteit

Toon pagina in menu

In het aanjagen van duurzame mobiliteit speelt de overheid een belangrijke rol, onder andere door het verduurzamen van bijvoorbeeld het eigen wagenpark of het inzetten op een efficiënt en duurzaam doelgroepenvervoer. Wanneer u een nieuwe opdracht in de markt wilt zetten, doen zich kansen voor die u kunt benutten ter verduurzaming van uw mobiliteitsbewegingen. Het biedt kansen om het aantal vervoersbewegingen terug te brengen of om een overstap naar schonere voertuigen te maken.

De markt voor elektrisch vervoer is dynamisch en volop in ontwikkeling. Een marktconsultatie kan nuttig zijn om een  helder beeld te krijgen van recente ontwikkelingen. Vraag ook eens bij andere aanbestedende diensten naar informatie.

Terugbrengen aantal vervoersbewegingen

Er zijn meerdere manieren om het aantal vervoersbewegingen terug te brengen:

 • Verminderen aantal vervoersbewegingen personeel
  Hierbij kunt u denken aan: faciliteren thuiswerken, stimuleren gezamenlijk reizen bij gebruik van de auto en beperken dienstreizen.
 • Optimaliseren van vervoersstroom (combineren) en belading
 • Door in de aanbesteding elementen op te nemen die stimuleren om vervoersstromen te combineren rijden er minder nagenoeg lege voertuigen rond. Dit reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen enorm. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het eisen van levering via een logistieke hub.
 • Terugbrengen leverfrequentie
  Het is raadzaam te onderzoeken of het aantal huidige levermomenten nog steeds optimaal is en of het aantal bij een nieuwe overeenkomst kan worden teruggebracht. Door het aantal momenten van levering terug te brengen beperk je het aantal vervoersbewegingen. 
 • Regionaal/lokaal produceren/inkopen
  Indien de opdracht onder de Europese drempel valt en met een meervoudig onderhandse aanbesteding wordt ingekocht, ontstaat de mogelijkheid om een lokale of regionale leverancier te selecteren.  Afhankelijk van de markt kan worden bekeken of er zelfs regionaal geproduceerd kan worden. Op deze wijze kan het aantal vervoersbewegingen worden beperkt.

Inzet schonere voertuigen

Denk hierbij aan het inzetten van minder vervuilende voertuigen, zoals elektrische voertuigen (EV). Maak van de mogelijkheid gebruik om per voertuigcategorie de haalbaarheid en kostenimpact van de overgang naar elektrisch te onderzoeken. Dit kan voor doelgroepenvervoer en dienstauto’s bijvoorbeeld met behulp van de TCO-tool voor doelgroepenvervoer en de TCO-tool voor dienstauto’s.

Transitie eigen wagenpark

De eerste stap in de transitie naar een duurzaam wagenpark is een vlootscan. Ofwel het in kaart brengen van de haalbaarheid van de overgang naar elektrische vergelijkbare modellen. Denk bij het verduurzamen van eigen wagenpark aan:

 • In kaart brengen TCO van voertuigen
 • Inzicht in marktaanbod elektrische auto’s
 • Toetsen praktische haalbaarheid op basis van rijprofiel
 • Toetsen financiële haalbaarheid op basis van TCO

Meer informatie: Inkopen van duurzame mobiliteit

Inzet andere vervoersmodaliteiten

Onderzoek de optie of het inzetten van alternatieve vervoersmodaliteiten haalbaar is en milieuwinst oplevert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vervangen van luchtvervoer door treinverkeer wanneer de locatie van de productie van de aan te besteden producten zich op grote afstand bevindt. Ten aanzien van het verduurzamen van mobiliteit ten behoeve van personeel kunt u denken aan het gebruik van de fiets en trein in plaats van de auto.

Big Buyers initiative

In Zweden, Noorwegen en in Europees verband trekken publieke opdrachtgevers samen op. In het ‘big buyers initiative ’ rondom zware zero-emissie voertuigen, werken de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en 8 andere grote Europese steden toe naar een gezamenlijke marktvisie en -strategie op zero-emissie vuilniswagens en reinigingsvoertuigen.

  Buyer groups

  Binnen een  buyer group werken publieke en private opdrachtgevers gezamenlijk aan een gedeelde marktvisie en -strategie op het verduurzamen van een specifieke productcategorie. Er zijn 3 buyer groups met als onderwerp mobiliteit: doelgroepenvervoer/regiotaxi, Clean Verhicle Directive (schone voertuigen) en Zero Emissie logistiek.

  Wilt u worden betrokken bij één van de buyer groups of meer informatie, stuur dan een mail naar @email