Handreikingen integriteit

Toon pagina in menu

Hier vindt u diverse handreikingen en voorbeelddocumenten op het gebied van integriteit. Ook de handreikingen en voorbeelddocumenten van het Landelijk Bureau Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) vindt u op deze pagina.

  • Gedragscode Integriteit Rijk

  • Aanvragen Gedragsverklaring aanbesteden (GVA)

  • Integriteit in de praktijk: de meldregeling

  • Handreiking en Modelgedragscodes Integriteit politieke ambtsdragers

  • Brochure Kansen en keuzes

  • Formulieren wet Bibob

  • Handreiking Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI)

  • Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap

  • Lijst Bibob van opdrachten vallende onder de sectoren bouw, ICT en milieu

  • Informatiememo bij aanbestedingen