Brandverzekering en co-assurantiemarkt

Toon pagina in menu

De brandverzekeringsmarkt voor overheden en het bedrijfsleven is in Nederland een co-assurantiemarkt. Co-assurantie is een vorm van verzekeren, waarbij meerdere verzekeraars elk een deel van de verzekering op zich neemt. Op deze manier zorgen verzekeraars voor een brede risicospreiding en kunnen zij zwaardere en grotere risico's verzekeren.

Co-assurantie

De dekking van een brand- of uitgebreide gevarenverzekering van overheden gaat vaak om vele miljoenen euro’s. Voor een enkele verzekeraar is het verzekeren van zo'n pakket te risicovol. Door co-assurantie verspreiden verzekeraas hun risico. Co-assurantie houdt in dat meerdere verzekeraars elk een deel van de verzekering voor zijn rekening neemt.

Assurantiebeurs

Alleen Nederland en Engeland hebben een co-assurantiemarkt. Kenmerk van de co-assurantiemarkt is de assurantiebeurs. In Nederland bestaan 2 assurantiebeurzen:

De oorsprong van deze beurzen ligt in de verzekering van de internationale scheepvaartrisico's. In Engeland is Lloyd’s  een bekende speler.

Geen fysieke beurs

Tegenwoordig bestaan de assurantiebeurzen niet meer in fysieke vorm, maar verloopt contact veelal digitaal. Van oudsher is de mogelijkheid tot het sluiten van een verzekering op de assurantiebeurs uitsluitend voorbehouden aan de:

  • ingeschreven verzekeraars
  • beursgevolmachtigden
  • assurantiemakelaars

Regels assurantiebeurs

De partijen die op een assurantiebeurs werken, moeten aangesloten zijn op de systemen die de betreffende beurs gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om systemen voor:

  • het opmaken van polissen
  • premieboekingen
  • schadeafwikkeling

In de Wet financieel toezicht (Wft)  staan hierover regels.

Toegang tot de co-assurantiemarkt

Door de regels van de Wft heeft u niet zelf toegang tot de beurs voor het sluiten van een verzekering. Voor het sluiten van een brand- of uitgebreide gevarenverzekering voor uw gebouwen en inventarissen heeft u de bemiddelingsdiensten van een assurantiemakelaar nodig.

Inhuur assurantiemakelaar
Let op: als de geraamde waarde van de opdracht voor bemiddelingsdiensten van de assurantiemakelaar de drempelwaarde overschrijdt, moet u de opdracht aanbesteden.

  • U moet de verzekering Europees aanbesteden als de geraamde premie het drempelbedrag overschrijdt. De assurantiemakelaar kan u adviseren over de aanbestedingsprocedure. Hij heeft kennis van het product (dekkingsmogelijkheden en verzekeringsvoorwaarden) en de markt (premiestellingen en trends).
  • Ook tijdens de looptijd van het verzekeringscontract is een assurantiemakelaar uw aanspreekpunt. Dat geldt voor communicatie over de verzekerde objecten, mutaties van de verzekerde objecten gedurende de looptijd, premie-incasso en bemiddeling bij eventuele voorkomende schadegevallen.
  • U kunt kiezen voor dezelfde makelaar die u tijdens de aanbesteding begeleidde, maar ook een nieuwe makelaar in de hand nemen voor de beheerfase.

Bekijk de aanbestedingsstrategie bij brandverzekeringen in de co-assurantiemarkt.