Inkoop- en leveringsvoorwaarden Rijksoverheid

Toon pagina in menu

Rijksbreed zijn er algemene inkoopvoorwaarden vastgesteld, de ARVODI-2018, ARIV-2018 en ARBIT-2018. Per 15 mei 2018 gelden deze algemene voorwaarden. De voorwaarden en bijbehorende modellen zijn ook in het Engels beschikbaar.

De Algemene Rijksvoorwaarden zijn voor het eerst vastgesteld bij besluit van 5 maart 2004 en zijn sindsdien een aantal keer gewijzigd. De voorwaarden ARVODI bieden een eenvormige set van algemene voorwaarden voor dienstverleningsovereenkomsten tussen de Staat der Nederlanden (alle ministeries en daaronder ressorterende diensten) en derden.

Algemene voorwaarden

Er zijn 3 algemene voorwaarden:

De rijksvoorwaarden voor 2018 gelden met ingang van 15 mei 2018. Verder komt het voor dat rijksonderdelen eigen algemene leveringsvoorwaarden hanteren voor door hen uit te voeren werkzaamheden. De Algemene Voorwaarden Rijksgebouwendienst 2011 zijn hier een voorbeeld van. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG harmoniseert de regels die in de Europese Unie gelden voor de verwerking van persoonsgegevens. De AVG schrijft onder meer voor dat de uitvoering van de verwerking door een verwerker wordt geregeld in een verwerkersovereenkomst. Voor overeenkomsten waarop de ARBIT en de ARVODI van toepassing zijn is daarvoor een model verwerkersovereenkomst beschikbaar.

Meer informatie:
Toelichting Algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden