Inkoop- en leveringsvoorwaarden Rijksoverheid

Toon pagina in menu

Rijksbreed zijn er algemene inkoopvoorwaarden vastgesteld, de ARVODI-2018, ARIV-2018 en ARBIT-2018. Per 15 mei 2018 gelden deze algemene voorwaarden. De voorwaarden en bijbehorende modellen zijn ook in het Engels beschikbaar.

De Algemene Rijksvoorwaarden zijn voor het eerst vastgesteld bij besluit van 5 maart 2004 en zijn sindsdien een aantal keer gewijzigd. De voorwaarden ARVODI bieden een eenvormige set van algemene voorwaarden voor dienstverleningsovereenkomsten tussen de Staat der Nederlanden (alle ministeries en daaronder ressorterende diensten) en derden.

Algemene voorwaarden

Er zijn 3 algemene voorwaarden:

De rijksvoorwaarden voor 2018 gelden met ingang van 15 mei 2018. Verder komt het voor dat rijksonderdelen eigen algemene leveringsvoorwaarden hanteren voor door hen uit te voeren werkzaamheden. De Algemene Voorwaarden Rijksgebouwendienst 2011 zijn hier een voorbeeld van. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG harmoniseert de regels die in de Europese Unie gelden voor de verwerking van persoonsgegevens. De AVG schrijft onder meer voor dat de uitvoering van de verwerking door een verwerker wordt geregeld in een verwerkersovereenkomst. Voor overeenkomsten waarop de ARBIT en de ARVODI van toepassing zijn is daarvoor een model verwerkersovereenkomst beschikbaar.

Toepassing verwerkersovereenkomst

De model verwerkersovereenkomst is bedoeld voor opdrachten voor de verwerking van persoonsgegevens door derden die geen onderdeel uitmaken van de rechtspersoon Staat der Nederlanden. Uitgangspunt is dat een ingevulde verwerkersovereenkomst wordt meegezonden met het aanbestedingsdocument. De verwerkersovereenkomst kan zo nodig worden aangevuld, bijvoorbeeld met een uitgewerkte auditprocedure. Het aanbestedingsdocument bevat dan onder meer een omschrijving van de Persoonsgegevens, verwerkingsactiviteiten, de vereiste technische en organisatorische maatregelen en de procedure voor het melden van datalekken.

Aanvullen lopende overeenkomsten

Voor opdrachten die vóór 25 mei 2018 zijn gesloten is het raadzaam de nieuwe regelgeving na overleg met de opdrachtnemer in de lopende overeenkomsten mee te nemen. Binnen het Rijk zijn hiervoor teksten opgesteld. Rijksambtenaren kunnen deze teksten raadplegen via het Rijksportaal.

AVG en ARBIT  op rijksportaal.nl (alleen voor rijksambtenaren)
AVG en ARVODI  op rijksportaal.nl (alleen voor rijksambtenaren)