TenderNed

Toon pagina in menu

Belangrijkste jurisprudentie over TenderNed. 

Rechtsregel 1:

Het is de verantwoordelijkheid van een inschrijver de werking van TenderNed goed te kennen en daarnaar te handelen.

Rechtsregel 2:

Indien een ondernemer vragen voor de nota van inlichtingen niet via het voorgeschreven communicatekanaal indient, dan komt dit voor rekening van de vragensteller.

Rechtsregel 3:

Een eventuele storing van TenderNed is voor rekening van de inschrijver bij een lastminute inschrijving.

Rechtsregel 1:

Het is de verantwoordelijkheid van een inschrijver de werking van TenderNed goed te kennen en daarnaar te handelen.

Citaat Staat vs. Haskoning arrest:

"Een professionele inschrijver die wordt geconfronteerd met het voorschrift zijn inschrijving via TenderNed in te dienen en die tegen dat voorschrift geen bezwaar maakt, dient er voor zorg te dragen de werking van TenderNed te kennen en daarnaar te handelen. (...)." (ov. 13)

Gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2015:1588, 23 juni 2015)    op rechtspraak.nl

Rechtsregel 2:

Indien een ondernemer vragen voor de nota van inlichtingen niet via het voorgeschreven communicatekanaal indient, dan komt dit voor rekening van de vragensteller.

Citaat Gemeente Amsterdam/ Merosch:

r.o. 4.5: "De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat een behoorlijk geïnformeerde, normaal oplettende inschrijver had moeten begrijpen dat vragen voor de Nota van Inlichtingen via TenderNed moesten worden ingediend. Aan te nemen valt dat bij de vragen waarop in artikel 2.2.1 wordt gedoeld moet worden gedacht aan andersoortige, vooral procedurele vragen met betrekking tot de aanbestedingsprocedure.

Dat de contactpersonen überhaupt niet hebben gereageerd op de e-mails van Beekink van 6 augustus 2015 maakt het voorgaande niet anders. De contactpersonen waren rond die periode in verband met vakanties slecht bereikbaar. Hoewel als de bereikbaarheid beter was geweest de contactpersonen Beekink hadden kunnen verwijzen naar TenderNed kan het niet indienen van de vragen via TenderNed niet aan de gemeente worden toegerekend. Beekink had zelf moeten begrijpen dat het indienen van vragen via TenderNed moest plaatsvinden. Zij heeft bovendien haar e-mails op het laatst mogelijke moment, namelijk rond 17.30 uur op 6 augustus 2015, verzonden én geen navraag gedaan (bijvoorbeeld de volgende ochtend) of deze goed waren aangekomen en zouden worden beantwoord. Dat de vragen niet zijn beantwoord komt onder deze omstandigheden voor haar rekening."

Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2015:9316, 17 november 2015)    op rechtspraak.nl

Rechtsregel 3:

Een eventuele storing van TenderNed is voor rekening van de inschrijver bij een lastminute inschrijving.

Citaat Werkendam/ CSC:

r.o. 4.5 "Veronderstellenderwijs aannemend dat zich wél een storing heeft voorgedaan geldt dat de gevolgen daarvan voor risico van CSC moeten blijven. Uit de lograpportage van TenderNed blijkt immers dat CSC om 10:56:59 uur, drie minuten voor sluiting van de digitale kluis, is aangevangen met het indienen van de inschrijving. CSC heeft er, ondanks de waarschuwing om niet tot het laatste moment te wachten met indienen, voor gekozen om dat zéér kort voor sluitingstijd van de digitale kluis te gaan doen. Daarmee heeft zij het risico genomen dat het inschrijvingsproces langer zou kunnen duren dan volgens CSC normaal gesproken gebruikelijk is. Dat het indieningsproces in andere gevallen zeer snel – "in seconden" volgens CSC – is verlopen doet daar niet aan af. CSC kan daar niet het vertrouwen aan ontlenen dat het in alle gevallen zo spoedig zal verlopen, zeker niet gezien de expliciete waarschuwing in de gebruiksvoorwaarden; de gemeente mag zich daar ook op beroepen. De gemeente heeft in de aankondiging van de aanbesteding naar die voorwaarden verwezen en CSC heeft met die voorwaarden ingestemd."

Rechtbank Zeeland West Brabant (ECLI:NL:RBZWB:2015:2603, 23 april 2015)   op rechtspraak.nl