Voorbereiding

Toon pagina in menu

Uitvoeren van een marktverkenning en marktconsultatie, omgaan met kennisvoorsprong, specificeren van de opdracht, het aankondigen en omgaan met termijnen.

PIANOo heeft op basis van de belangrijkste jurisprudentie adviezen opgesteld waaraan aanbestedende diensten en speciale sector-bedrijven zich moeten houden bij het omgaan met de aanbestedingsregelgeving. Onderstaand de adviezen over o.a. specificeren en het uitnodigen van inschrijvers/gegadigden.