Flexibele arbeidskrachten

Toon pagina in menu

Aanbestedende diensten hebben vaak behoefte aan tijdelijke ondersteuning of een flexibele schil van arbeidskrachten. Deze behoefte ontstaat door het (langdurig) wegvallen van personeel, taakstellingen of budgettaire onzekerheid. Hierdoor is flexibiliteit belangrijk en kan het tijdelijk vergroten van het personeelsbestand nodig worden. De uitzendbranche biedt hier een oplossing met het ter beschikking stellen van tijdelijke arbeid.

Marktkennis is een essentieel onderdeel van het inkopen en aanbesteden van overheidsopdrachten. Hoe meer u van de markt weet, hoe effectiever uw uitvraag is.