Wekelijkse samenvattingen jurisprudentie

Toon pagina in menu

Wekelijks publiceren wij samenvattingen van uitspraken. Hieronder kunt u de samenvattingen raadplegen, de samenvattingen worden ongeveer een half jaar bewaard in onderstaand overzicht. De samenvattingen worden gemaakt door Instituut voor Bouwrecht (IBR).

  • Rechtsgeldig UEA en beoordelingssystematiek (week 8)

  • Samenwerkingsverband organisaties in de publieke sector of plaatsen overheidsopdracht (week 8)

  • Inhousetransactie en overheidsopdracht (week 8)

  • Valse anti-collusieverklaring (week 7)

  • Intrekking aanbestedingsprocedure rechtmatig? (week 7)

  • Twee aanmeldingen/één gegadigde (week 7)

  • Disproportionele waarde toegekend aan gunningscriterium (week 7)

  • Uitleg begrip ‘aanbestedende dienst’ (week 6)

  • Evenredigheidsbeginsel en uitsluiting (week 6)

  • Quasi-inbesteding? (week 6)