Wekelijkse samenvattingen jurisprudentie

Toon pagina in menu

Wekelijks publiceren wij samenvattingen van uitspraken. Hieronder kunt u de samenvattingen raadplegen, de samenvattingen worden ongeveer een half jaar bewaard in onderstaand overzicht. De samenvattingen worden gemaakt door Instituut voor Bouwrecht (IBR).

  • Vordering tot verstrekking bedrijfsgegevens (week 28)

  • Verplichting tot sluiten onderaannemingsovereenkomst? (week 28)

  • Private aanbesteding (week 28)

  • Rechtsverwerking na concurrentiegerichte dialoog (week 28)

  • Adequaat veiligheidsventiel? (week 27)

  • Fictieve korting en rechtsverwerking (week 27)

  • Onrechtmatige staatssteun (week 27)

  • Verlenging raamovereenkomst (week 26)

  • Hanteren topsegmenteis (week 26)

  • Definitieve gunning en vergoeding PM-posten (week 26)