Wekelijkse samenvattingen jurisprudentie

Toon pagina in menu

Wekelijks publiceren wij samenvattingen van uitspraken. Hieronder kunt u de samenvattingen raadplegen, de samenvattingen worden ongeveer een half jaar bewaard in onderstaand overzicht. De samenvattingen worden gemaakt door Instituut voor Bouwrecht (IBR).

  • Verklaring dat inschrijving voldoet aan uitvoeringseisen (week 14)

  • Korting op inschrijving, uitleg aanbestedingsstukken en ongeldige inschrijving (week 14)

  • Eenvoudig herstel van kennelijke omissie (week 14)

  • Inleiden beroepsprocedure en rechtszekerheid (week 14)

  • Manipulatieve inschrijving en valse verklaring UEA? (week 13)

  • Meerdere herbeoordelingen, rechtsverwerking en ongeldige inschrijving (week 13)

  • Verkeerde naam Negometrix, uitsluiting? (week 12)

  • Bestekwijziging op TenderNed duidelijk voor nauwkeurig oplettende inschrijver? I (week 12)

  • Bestekwijziging op TenderNed duidelijk voor nauwkeurig oplettende inschrijver? II (week 12)

  • Vrees tot niet-nakoming ongegrond (week 12)