Wekelijkse samenvattingen jurisprudentie

Toon pagina in menu

Wekelijks publiceren wij samenvattingen van uitspraken. Hieronder kunt u de samenvattingen raadplegen, de samenvattingen worden ongeveer een half jaar bewaard in onderstaand overzicht. De samenvattingen worden gemaakt door Instituut voor Bouwrecht (IBR).

  • Ontbreken van onvoorwaardelijke bereidverklaring tot zekerheidstelling (week 37)

  • Procedurele autonomie (week 37)

  • Bankgarantie niet tijdig beschikbaar (week 37)

  • Motivering gunningsbeslissing voldoende(week 36)

  • Twee voorlopige gunningsbeslissingen (week 36)

  • Tekortkoming (week 35)

  • Beoordelingsregime niet transparant (week 35)

  • Gunningsbeslissing beter motiveren (week 35)

  • Termijn om te herstellen (week 34)

  • Beoordelingssysteem voldoet niet aan eisen van transparantie (week 34)