Jurisprudentieoverzicht

Toon pagina in menu

De richtinggevende uitspraken afkomstig van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken worden door PIANOo verzameld en vervolgens gerubriceerd naar onderwerpen in het aanbestedingsproces. Uitspraken die voor meerdere onderwerpen van belang zijn, zijn terug te vinden bij die verschillende onderwerpen. Van de uitspraken worden de belangrijkste rechtsoverwegingen weergegeven. (update augustus 2019)