VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Bron: VNG  
Toon pagina in menu

Het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid beschrijft verschillende beleidsmaatregelen die een gemeente in staat stelt een professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid te realiseren. In 2019 heeft de VNG het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid geactualiseerd. (juli 2019)

De nadruk lag hierbij op paragraaf 4.2 `Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’. De VNG onderstreept met deze aanpassing het belang om bij Inkopen ook sociale en ecologische aspecten mee te nemen.

Het model

Het model is bedoeld voor burgemeester, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren die op welke manier dan ook te maken hebben met inkoop en aanbesteding. Daarnaast zorgt het ervoor dat derden op de hoogte zijn van de doelstellingen, uitgangspunten en procedures die de gemeente bij haar inkopen hanteert.

VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid