Maatwerksoftware

Toon pagina in menu

Bij het inkopen van maatwerksoftware krijgt u software op maat die voldoet aan al uw wensen. De inschrijvingsprijs is waarschijnlijk erg hoog. De winnende inschrijver gaat in veel gevallen een intensief ontwikkeltraject in. Indien u het onderhoud ook door de winnende marktpartij laat uitvoeren, dan is het onderhoud vaak kostbaar.

Broncode

Het is raadzaam om afspraken te maken over het afstaan van de broncode indien een aanbestedende dienst zelf onderhoud wil uitvoeren. Indien u in grote mate afhankelijk bent van het softwaresysteem, dan is dit een cruciaal punt.

Escrowregeling

Hoewel ARBIT bedingt dat de intellectuele eigendomsrechten van het maatwerk toebehoren aan de overheidsopdrachtgever, komt het zelden voor dat een inkoper of IT-afdeling een actuele kopie van de broncode van het maatwerk heeft. Een escrowregeling voor maatwerkprogrammatuur is aan te raden.

Een escrowregeling houdt in dat de softwareleverancier/distributeur en de gebruiker overeenkomen dat de leverancier de broncode van een softwareproduct ten behoeve van de gebruiker deponeert bij een gespecialiseerd escrow agent. De gebruiker krijgt daarmee toegang tot de broncode indien de leverancier om enige reden niet meer in staat of bereid is het onderhoud van de software te verzorgen (bijvoorbeeld faillissement, overnames of veel voorkomend: het niet nakomen van leveringsafspraken).

Enterprise Resource Planning (ERP)

ERP-systemen worden vaak gebruikt om logistieke processen te optimaliseren. Met behulp van de ERP-software worden alle bedrijfsprocessen, waaronder voorraadsystemen, bedrijfsadministratie en logistiek zodanig met elkaar verbonden, dat alle vergaarde informatie door het hele bedrijf, door iedereen, bruikbaar is.

Buiten het feit dat ERP-maatwerkoplossingen duurder zijn dan standaard oplossingen, kleven er flink wat nadelen aan deze variant. Alle processen zijn met elkaar verweven, waardoor een complex systeem ontstaat. Hierdoor is het beheer vaak lastig en zijn onderhoudskosten hoog. Ook de flexibiliteit heeft te lijden onder een complex systeem. Vaak zie je dan ook dat organisaties met een maatwerkoplossing blijven hangen in een verouderd systeem, omdat een upgrade te prijzig is en de servicekosten te hoog zijn. Maatwerk blijft je dus achtervolgen.