Branchedossiers

Toon pagina in menu

Meerdere organisaties hebben op hun eigen website een branchedossier geplaatst met informatie over de markt en met aandachtspunten voor inkopers bij aanbestedingen binnen die branche. De marktbenadering kan binnen branches erg verschillen. Dit hangt onder meer samen met de samenstelling van de betreffende markt, de afhankelijkheid van overheidsopdrachten, de mogelijkheden om keurmerken te vragen enzovoort.

Architecten

De branchevereniging BNA heeft het dossier Architectenopdracht aanbesteden  opgesteld. In opdracht van aanbestedende diensten ontwerpen architectenbureaus gebouwen, infrastructuur en openbare ruimte. In dit dossier vindt u naast tips en handreikingen voor aanbesteden, ook informatie over de ontwikkelingen en trends binnen de architectenbranche.

Betaalautomaten en afrekensystemen

Bij aanbestedingen is het van belang vooraf na te denken over het gewenste afrekensysteem en betaalautomaat. Een betrouwbaar betalingssysteem biedt (aanbestedende diensten) waardevolle gegevens die inzicht geven in de bedrijfsvoering. Om te komen tot een juiste keuze is kennis van de markt van groot belang. De Stichting Afrekensystemen heeft een marktdossier Betaalautomaten en afrekensystemen  opgesteld.

Groenvoorzieningen

De Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) heeft een marktdossier Groenvoorzieningen  opgesteld. Het marktdossier bestaat uit: marktbeschrijving, handreiking, onderzoeken en praktijkvoorbeelden. U vindt hier onder meer een handreiking inkopen groenvoorzieningen en een tool voor het bepalen van gunningscriteria.

Mobiliteit

De webiste van het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit  (AIM) bevat informatie over belangrijke thema’s die van belang zijn voor partijen die zorgvervoer inkopen. Het AIM is een initiatief van de vakbonden FNV Taxi en CNV Vakmensen en ondernemersvereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) Taxi. De AIM registreert alle aanbestedingen die in de taxibranche op de markt komen en gaat na of de criteria die door sociale partners zijn vastgesteld zijn meegenomen.

Ontwerpsector

De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) heeft een marktdossier voor aanbestedende diensten  opgesteld. De sector kenmerkt zich door de veelal kleine ondernemingen en de dynamische manier van werken. Hierdoor kan creativiteit en innovatie volledig tot bloei komen en creëert de sector waarde voor opdrachtgevers. Om een goede overheidsopdracht uit te zetten is het belangrijk om voldoende kennis te hebben over de markt waar de opdracht in past.

Verhuisbranche

De Organisatie voor Erkende Verhuizers, branchevereniging voor de Nederlandse verhuisbranche, heeft een marktdossier Verhuisbranche  ontwikkeld voor opdrachtgevers van verhuizingen van kantoren, bedrijven en instellingen. Het marktdossier verhuisbranche omvat een beschrijving van de marktaanbieders, de dynamiek van deze markt, een handreiking voor inkoop en trends en ontwikkelingen zoals transparantie en verduurzaming.