Soorten verzekeringen

Toon pagina in menu

Er bestaan 2 soorten verzekeringen: schadeverzekeringen en sommenverzekeringen. De meeste verzekeringen zijn schadeverzekeringen. Bekijk hier wat het verschil is tussen beide soorten.

Schadeverzekeringen

Met een schadeverzekering verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van schade, bijvoorbeeld schade aan kantoorapparatuur, goederen, inventaris of gebouwen. Een schadeverzekering vergoedt de werkelijk geleden schade.

Voorbeelden van schadeverzekeringen:

 • opstal- en inventarisverzekering
 • motorrijtuigenverzekering
 • transportverzekering
 • construction allrisks (bouwverzekering)
 • WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid)

Sommenverzekeringen

Een sommenverzekering wordt afgesloten op het leven of de gezondheid van een persoon. De verzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit als het verzekerde voorval zich voordoet, ongeacht de werkelijk geleden schade.

Er zijn 3 categorieën sommenverzekeringen:

 • levensverzekering
 • ongevallenverzekering
 • arbeidsongeschiktheidsverzekering

Levensverzekeringen

Voorbeelden van levensverzekeringen zijn: pensioen-, overlijdensrisico- en nabestaandenverzekering. Deze verzekeringen worden gesloten in de persoonlijke sfeer.

Bij particulieren zijn dat:

 • individuele overlijdensrisicoverzekering
 • nabestaanden-lijfrenteverzekeringen

Bij ondernemingen zijn dat

 • pensioenverzekering
 • nabestaandenverzekering

Bij overheden gaat het om:

 • Appa-regeling. Appa is de afkorting voor de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers . Deze wet regelt het pensioen en de sociale zekerheid van ministers, staatssecretarissen, leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, burgemeesters en wethouders, gedeputeerden bij provincies, commissarissen van de Koning, leden en (parttime) voorzitter van het dagelijkse bestuur van een waterschap.
 • Pensioenregeling (ondergebracht bij het ABP).

Lees meer over verzekeringen voor decentrale overheden.