Fase 2: Doorlopen aanbestedingsprocedure

Toon pagina in menu

Publieke organisaties plaatsen een opdracht op de markt volgens een bepaalde procedure. Daarbij worden meestal meerdere partijen in de gelegenheid gesteld een aanbieding te doen. U gunt de opdracht aan de inschrijver wiens inschrijving het beste/meeste tegemoetkomt aan uw wensen. Vervolgens legt u de gemaakte afspraken met de winnende inschrijver vast in een overeenkomst. Dit proces van in concurrentie plaatsen van een opdracht wordt aangeduid als 'aanbesteden'.

Bij opdrachten met een geraamde waarde boven de Europese aanbestedingsdrempel gelden de Europese aanbestedingsregels voor het doorlopen van dit proces. Bij opdrachten onder de Europese aanbestedingsdrempel heeft u meer vrijheid om uw inkoopprocedure zelf in te richten. In de aanbestedingsregels worden verschillende (Europese) aanbestedingsprocedures gedetailleerd beschreven.

Binnen deze regels kiest u de voor u meest efficiënte procedure op basis van de inkoopbehoefte van uw organisatie en de marktsituatie. U volgt een voorgeschreven procedure en past daarbij de principes van objectiviteit, transparantie, proportionaliteit en non-discriminatie toe. U kunt tijdens het aanbesteden nagenoeg niet meer terugkomen op beslissingen die u heeft genomen bij de voorbereiding van de opdracht. 

De te volgen stappen zijn:

  1. Aankondigen
  2. Aanmelden
  3. Selecteren
  4. Inschrijven
  5. Gunnen
  6. Afronden