Afbreken van de procedure

Toon pagina in menu

Stopzetten procedure, intrekken aankondiging of uitnodiging tot inschrijving.

PIANOo heeft op basis van de belangrijkste jurisprudentie (gedrags)regels opgesteld waaraan aanbestedende diensten en speciale sector-bedrijven zich moeten houden bij het omgaan met de aanbestedingsregelgeving. Onderstaand de regels over het stopzetten van een procedure, intrekken van een aankondiging of van een uitnodiging tot inschrijving.