Jurisprudentie

Toon pagina in menu

Uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad en ook lagere rechters verduidelijken de aanbestedingsregels. PIANOo heeft de belangrijkste richtinggevende jurisprudentie voor u verzameld in het Jurisprudentieoverzicht. Daarnaast vat vanaf januari 2021 VdLC publishers/consultants BV wekelijks uitspraken van het Hof van Justitie EU en Nederlandse rechters voor u samen.

De uitspraken in het jurisprudentieoverzicht zijn gerubriceerd naar onderwerpen in het aanbestedingsproces. Per onderwerp vindt u adviezen voor inkopers die voortvloeien uit deze jurisprudentie. De wekelijkse samenvattingen van de uitspraken zijn gerubriceerd naar publicatieweek.