Prestatieprikkels

Toon pagina in menu

Bij een aanbesteding gunt u een opdracht aan een ondernemer waarin u het vertrouwen heeft dat hij minimaal levert wat is overeengekomen. Of de opdrachtnemer de prestatie ook levert, is nooit vooraf met volledige zekerheid vast te stellen. Dit hangt niet alleen af van de kwaliteit van uw uitvraag maar ook van de toekomstige gedragingen van uw opdrachtnemer welke niet altijd voorspelbaar zijn. Prestatieprikkels kunnen u hierbij helpen. Dit dossier biedt een overzicht van verschillende prestatieprikkels, licht de werking toe, helpt prestatieprikkels te ontwikkelen en beschrijft de beperkingen en de valkuilen.

Aan de slag met prestatieprikkels
Bij alle bestekken kunt u gebruik maken van prestatieprikkels. Overweegt u gebruik te maken van prestatieprikkels dan is het van belang dat u deze integraal meeneemt gedurende het gehele inkoopproces. Daarvoor is een stappenplan ontwikkeld, met informatie over het innen van malussen en boetes, de relatie tussen Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding (BPKV) en prestatieprikkels en diverse tips en aanbevelingen.

Prestatieprikkels toegelicht
Prestatieprikkels zijn beloningen en sancties zoals bonussen, malussen of boetes. Deze legt u vast in het bestek en maken later onderdeel uit van de overeenkomst. Bij goed gedrag beloont u de opdrachtnemer, bij ongewenst gedrag sanctioneert u hem. Er zijn verschillende soorten van prestatieprikkels met een grote diversiteit.