Verzekeringen voor decentrale overheden

Toon pagina in menu

De verzekeringen die overheden sluiten, zijn voor een deel specifiek voor hen ontwikkeld. De verzekeringsvoorwaarden en dekking hebben betrekking op de risico’s van overheidswerkzaamheden.

Schadeverzekeringen

Gemeenten, provincies, waterschappen en veiligheidsregio’s kopen met name schadeverzekeringen in. De schadeverzekeringen die overheden sluiten, zijn voornamelijk bedoeld om het vermogen van de verzekeringnemer te beschermen. Dit vermogen kan bijvoorbeeld worden aangetast door:

 • het beschadigd raken of verloren gaan van bezit
 • aan derden veroorzaakte schade, waarvoor de overheid wettelijk aansprakelijk is

Weinig concurrentie

Sinds het begin van de jaren '90 is de markt beperkt tot 2 à 3 verzekeraars. Concurrentie uit het buitenland is er niet, want voor de behandeling van de schaden is specifieke kennis van het Nederlands recht nodig.

Tip
Organiseer een marktverkenning of marktconsultatie, voordat u uw een aanbestedingsprocedure kiest. Hiermee stelt u vast of er inmiddels niet andere Nederlandse of buitenlandse verzekeraars op de markt actief zijn.

Belangrijkste schadeverzekeringen

De belangrijkste verzekeringen voor overheden (vooral gemeenten, provincies en waterschappen) zijn:

 • brand- of uitgebreide gevarenverzekering voor opstallen en inventarissen
 • aansprakelijkheidsverzekering
 • (doorlopende) Construction All Risk (CAR-verzekering)
 • wagenparkverzekering, voor bijvoorbeeld vuilniswagens, brandweerauto's, bestelauto's voor wegbeheer, veegmachines, maaimachines
 • ongevallenverzekering
 • kunstverzekering

Specifieke verzekeringen voor overheden

De verzekeringen die overheden sluiten, zijn voor een deel specifiek voor hen ontwikkeld. De verzekeringsvoorwaarden en dekking hebben betrekking op de risico’s van overheidswerkzaamheden. Gemeenten zijn verplicht schade aan scholen  te vergoeden van het:

 • basisonderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • speciaal onderwijs

Brandverzekering

Gemeentelijke eigendommen worden meestal op één brandpolis verzekerd. Binnen de polis wordt onderscheid gemaakt tussen het verzekerd bedrag voor bijvoorbeeld:

 • gebouwen
 • inventaris

Eén brandpolis is inzichtelijker en meestal goedkoper (administratieve efficiëntie), dan allemaal losse polissen.

Bijzonderheden van overheidsverzekeringen

 • De brand- of uitgebreide gevarenverzekering voor opstallen en inventarissen van overheden (en scholen) wordt vrijwel altijd afgesloten op de co-assurantiemarkt.
 • De aansprakelijkheidsverzekering voor overheden heeft een specifieke inhoud vanwege de dekking van werkzaamheden in het kader van de publieke taak. De markt voor deze verzekering is zeer beperkt.