Praktijkvoorbeelden innovatiegericht inkopen

Toon pagina in menu

Relevante (praktijk)voorbeelden van innovatiegericht inkopen.

  • Innovatiekracht ministerie van Justitie en Veiligheid ontwaakt

  • Zo kan Almere nog meer plastic recyclen

  • Innovatievraagstukken nu sneller en beter beantwoord

  • Minder natuurbranden door marktinnovaties op satellietdata

  • Er bleek meer innovatie mogelijk dan we dachten

  • Zo kreeg Zuid-Holland een weg die energie opwekt

  • Innoveren met de onderhandelingsprocedure

  • Innovatiepartnerschap verwezenlijkt Groene Droom: Hof van Twente krijgt twee duurzame kindcentra

  • Innovatiepartnerschap: slimme combinaties van methoden en technieken

  • Innovatiecompetitie tegen geluidshinder langs provinciale weg