Voorwaarden

Toon pagina in menu

De meeste aanbestedende diensten hanteren inkoopvoorwaarden (algemene voorwaarden) bij het plaatsen van een opdracht. Overheidsinstellingen, gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk hebben eigen algemene inkoopvoorwaarden. Leveranciers (dienstverleners, aannemers of andere opdrachtnemers) hebben vaak hun eigen algemene leveringsvoorwaarden. Tevens hebben de ministers van BZK en EZ de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) vastgesteld.