Privacy

Schrijft u zich in voor een van de nieuwsbrieven? Of wilt u zich aanmelden voor het PIANOo-congres of een andere bijeenkomst? PIANOo gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u hiervoor opgeeft.

In het kader van haar taak kan PIANOo u na registratie benaderen voor de professionalisering van inkoop en aanbesteden (bijvoorbeeld voorlichting over wetgeving, onderzoek).

Welke gegevens worden geregistreerd

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Bijvoorbeeld uw naam, uw huisadres of e-mailadres.

Vragenloket

PIANOo beantwoordt vragen over inkopen en aanbesteden gesteld door aanbestedende diensten per e-mail. U kunt uw vraag stellen via ons contactformulier of mailen naar @email. Als u contact met ons opneemt, dan vragen wij om uw aanhef, naam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatie, functie en functiecategorie. Ook vragen wij u om een gedetailleerde omschrijving van uw vraag. Het is mogelijk dat PIANOo vervolgens contact met u opneemt om uw vraag duidelijk te krijgen.

Nieuwsbrieven en bijeenkomsten

U kunt zich op de website aanmelden voor diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Bij registratie hiervoor vragen wij om uw aanhef, naam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatie, functie en functiecategorie. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

PIANOo Forum

PIANOo Forum is de besloten groep van PIANOo op het Europese Public Procurement Forum, waar publieke inkopers uit Nederland kennis kunnen uitwisselen. Iedereen die werkzaam is bij een aanbestedende dienst binnen de publieke sector kan zich aanmelden om toegang te krijgen tot het PIANOo Forum. 
PIANOo Forum

Beveiliging van gegevens

Geheel pianoo.nl en daarmee ook alle formulieren zijn beveiligd middels https. Uw gegevens worden versleuteld verzonden. Ook het gebruik van het PIANOo Forum is beveiligd. U herkent beveiligde pagina's en websites aan de url, er staat https ipv http.

Statistische gegevens

Via de website verzamelen wij geen namen of andere gegevens die iets zeggen over uw identiteit. Van het PIANOo Forum kunt u alleen gebruik maken als u een account aanmaakt en hier is uw identiteit dus wel bekend. Als u een vraag aan info@ stelt dan is uw identiteit ook bekend. Wij proberen de bezoekersgegevens die we verzamelen van het PIANOo Forum en via info@ zo veel mogelijk te anonimiseren.

Van de website en het PIANOo Forum verzamelen we de volgende gegevens: het tijdstip van een bezoek, pagina's en documenten die geraadpleegd zijn, de browsers die gebruikt worden en foutmeldingen die gebruikers hebben gekregen.

PIANOo gebruikt de verkregen statistische gegevens, zonder uw persoonsgegevens, om het gebruik van de website, PIANOo Forum en info@ te analyseren. Dit zodat we onze dienstverlening daarop kunnen aanpassen. Deze gegevens gebruiken wij ook bij het opstellen van beleidsrapportages. Deze rapportages zijn voor intern gebruik en worden besproken met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat - waar PIANOo onderdeel van is –.

Social Media/Externe Platforms

Voor onze taakuitoefening via social media maken wij gebruik van externe platforms, zoals Twitter  en LinkedIn. Wij vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze platforms omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook geen privacygevoelige gegevens met ons te delen via deze platforms.

Gegevens inzien of wijzigen

U heeft verschillende rechten onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U heeft bijvoorbeeld recht op inzage of rectificatie. Wilt u weten welke gegevens wij van u verwerken of wilt u dat wij een aanpassing doen in uw geregistreerde persoonsgegevens? Dan kunt u een verzoek indienen via ons contactformulier of mailen naar @email.

Algemene verordening gegevensbescherming

De belangrijkste regels over hoe organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens, staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG helpt uw privacy te beschermen. In de hele Europese Unie geldt dezelfde privacywetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.

 AVG  op autoriteitpersoonsgegevens.nl