Onderwijs

Toon pagina in menu

Veel primaire en voortgezet onderwijsinstellingen kwalificeren zich als publiekrechtelijke instelling. Dit leidt er toe dat de aanbestedingswet- en regelgeving van toepassing is als onderwijsinstellingen ervoor kiezen een overheidsopdracht in de markt te zetten via een inkoopprocedure. Dit geldt zowel voor primaire taken (zoals onderwijs verzorgen) als secundaire verplichtingen (zoals schoonmaak van schoolgebouwen). Dit marktdossier beschrijft de verschillende inkoopprocedures en gaat dieper in op de leermiddelenmarkt.(september 2018)