GWW

Toon pagina in menu

De grond-, weg- en waterbouwsector (GWW-sector of infrasector) omvat een groot aantal disciplines zoals de bouw van dijken, bruggen, kanalen, grondwerk, baggerwerken, waterbouw en wegenbouw. Voor de GWW-sector is de overheid verreweg de belangrijkste opdrachtgever: meer dan 80% van de totale omzet wordt ingekocht door gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk. Verder zijn ook speciale sectorbedrijven belangrijke opdrachtgevers, zoals ProRail, Tennet, NS, Schiphol, NAM en havenbedrijven. Ook de aanleg van spoortrajecten wordt (gemakshalve) tot de GWW gerekend. Dit marktdossier GWW omvat de onderdelen: inkopen, handreikingen, onderzoeken en praktijkvoorbeelden. Het onderdeel Inkopen GWW gaat in op GWW-specifieke aspecten van het inkoopproces. (2017)

Marktkennis is een essentieel onderdeel van het inkopen en aanbesteden van overheidsopdrachten. Hoe meer u van de markt weet, hoe effectiever uw uitvraag is.