Vakgroep GWW en Bouw

Toon pagina in menu

De PIANOo Vakgroep Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) en Bouw signaleert en analyseert sectorbrede ontwikkelingen die van invloed zijn (of op middellange termijn worden) op de rol van publieke opdrachtgevers binnen de Nederlandse bouw- en infrasector. 

De vakgroep wordt gefaciliteerd door PIANOo en voorgezeten door prof. dr. ir. M.H. (Marleen) Hermans, tevens Hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft. De leden van de vakgroep nemen deel op persoonlijke titel. Zij zijn op strategisch niveau werkzaam bij diverse organisaties, die een doorsnede vormen van (semi-) publieke opdrachtgevers in Nederland. 

De vakgroep signaleert en analyseert ontwikkelingen en duidt die voor de opdrachtgevers en inkoopadviseurs van publieke organisaties in de vorm van visies en opinies. De vakgroep wil op die manier bijdragen aan een inhoudelijke agenda voor de verdere professionalisering van publiek opdrachtgeverschap in de bouw- en infrasector. PIANOo staat in nauw contact met andere kennisinstellingen en gremia om te overleggen hoe de inzichten van de vakgroep kunnen worden vertaald naar de dagelijkse praktijk.

Samenstelling vakgroep

 • Marleen Hermans (voorzitter), Hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw, Technische Universiteit  Delft
 • Malcolm Aalstein, Trekker Marktstrategie bruggen en kademuren, Ingenieursbureau gemeente Amsterdam
 • Evelien Bruggeman, directeur Instituut voor Bouwrecht, hoogleraar Bouwrecht TU Delft
 • Niekol Dols, Adjunct-directeur Vastgoed & Campus, Universiteit Utrecht 
 • Joost Fijneman, Senior Programmamanager Aanbesteden, CROW
 • Remco de Jong, Strategisch Inkoopadviseur, Provincie Noord-Brabant
 • Chris Klunder, Senior Adviseur Marktstrategie, Hoogwaterbeschermingsprogramma
 • Huub de Lange, Strategische adviseur marktrelaties en onderhoud, Rijkswaterstaat
 • Cor Luijten, Adviseur duurzaamheid en gebiedsontwikkeling, gemeente Rotterdam
 • Ralph Rheiter, Inkoopmanager GWW en Bouw, Inkoop Bureau Midden Nederland
 • Bas Sievers, Directeur-Bestuurder, Woonpartners
 • Ruth Simons, Sectiehoofd Inkoop Projecten, Rijksvastgoedbedrijf
 • Bart Swiers, Categoriemanager Spoorse Projecten, ProRail
 • Niels van Ommen (secretaris), PIANOo

Vragen, opmerkingen of verzoeken? U kunt contact opnemen met @email.

Documenten

 
 • Hoe innovaties inkopen in de Bouw en GWW

 • Handreiking Hefbomen voor circulair inkopen bouw en GWW

 • Marktconsultatie: wat u als aanbesteder nog meer moet weten

 • Marktconsultatie: wat u als aanbesteder écht moet weten

 • Onderzoek over de transitie naar de circulaire utiliteits-, grond-, weg- en waterbouw

 • Handreiking Selectie bij onderhands aanbesteden