Klantenraad

Toon pagina in menu

PIANOo kent een Klantenraad die tweemaal per jaar op operationeel niveau het Werkplan PIANOo en de uitwerking ervan bespreekt. De Klantenraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle overheidslagen en wordt voorgezeten door PIANOo (per 1 januari 2017 onderdeel van RVO).

Samenstelling:

 • Barto Piersma, voorzitter
  Rijk, directeur Nationale Programma's, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Annet Jonk
  Rijk, plaatsvervangend directeur Mededinging en Consumenten, ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Rolf Valenteijn
  Rijk, hoofd Afdeling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Annuska Bloemert
  Rijk, hoofd Inkoopcentrum GWW, Rijkswaterstaat
 • Nathalie Ploem
  Provincies, hoofd Juridische Zaken & Inkoop
 • Rob Jonkman
  Gemeenten, wethouder Opsterland, lid commissie Europa en Internationaal
 • Cathelijn Peters
  Waterschappen, Management Team lid Unie van Waterschappen
 • Emile Rodenhuis
  VNO NCW (betreffende TenderNed), secretaris Commissie Overheidsaanbestedingen (COAB) / VNO NCW: Portefeuille regeldruk, overheidsaanbestedingen