Klantenraad

Toon pagina in menu

PIANOo kent een Klantenraad die tweemaal per jaar op operationeel niveau het Werkplan PIANOo en de uitwerking ervan bespreekt. De Klantenraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle overheidslagen en wordt voorgezeten door PIANOo (per 1 januari 2017 onderdeel van RVO).

Samenstelling:

 • Barto Piersma, voorzitter
  Rijk, directeur Nationale Programma's, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Geert Moelker
  Rijk, plaatsvervangend directeur Mededinging en Consumenten, ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Rolf Valenteijn
  Rijk, hoofd Afdeling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Erik Vendel
  Rijk, hoofd Inkoopcentrum GWW, Rijkswaterstaat
 • Monika Pörteners-Dawidczyk
  Provincies, senior jurist, provincie Limburg
 • Rob Jonkman
  Gemeenten, wethouder Opsterland, lid commissie Europa en Internationaal
 • Marianne Krug
  Waterschappen, beleidsadviseur Publiek opdrachtgeverschap Unie van Waterschappen
 • Barry Zuiderwijk, secretaris
  Rijk, senior jurist, PIANOo
 • Maarten Kaster
  Rijk, manager, PIANOo