Toegankelijkheid

PIANOo besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van de informatie op pianoo.nl. Om dit mogelijk te maken, past PIANOo onder meer de Webrichtlijnen toe.

Over het algemeen voldoet pianoo.nl aan de Webrichtlijnen. De Webrichtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende richtlijnen van het World Wide Web Consortium (W3C). Deze richtlijnen gaan over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.
Webrichtlijnen versie 2  op versie2.webrichtlijnen.nl  

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen waardoor de content op pianoo.nl niet (geheel) aan de webrichtlijnen voldoet. Enkele voorbeelden:

 • Bestanden aangeleverd door derde partij
  Op pianoo.nl publiceren wij informatie die wordt aangeleverd door diverse partijen. Deze informatie kan of mag meestal niet aangepast worden. Voorbeelden hiervan zijn: handreikingen, onderzoeken, video's en regelgeving. PIANOo kan niet garanderen dat informatie van andere partijen aan de Webrichtlijnen voldoet.
  PIANOo accepteert documenten van derden die aan de volgende eisen voldoen: de tekst moet selecteerbaar en kopieerbaar zijn, een pdf is geen gescand document, een pdf bevat geen persoonlijke gegevens en de afzender (bron) is duidelijk weergegeven.
 • Pdf-bestanden van PIANOo
  Pdf-bestanden die voor 2015 zijn gemaakt zijn niet toegankelijk. Pdf-bestanden die in 2016 en 2017 zijn gemaakt zijn gedeeltelijk toegankelijk. Pdf-bestanden gemaakt vanaf januari 2018 zijn volledig toegankelijk.
 • Ondertiteling van video's
  Niet alle video's zijn voorzien van een tekstalternatief of ondertiteling zodat deze informatie beschikbaar is voor doven en slechthorenden. PIANOo zorgt ervoor dat de informatie en boodschap verstrekt in de video ook verstrekt wordt elders op de site in een dossier of nieuwsbericht. Deze teksten zijn wel toegankelijk.

Meldingen toegankelijkheid

Ervaart u onderdelen van pianoo.nl als minder toegankelijk? Of heeft u tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Laat het ons weten via ons contactformulier of mail naar info@pianoo.nl. PIANOo verhelpt een eventuele verminderde toegankelijkheid waar mogelijk of zoekt in specifieke situaties naar een passende oplossing