Toegankelijkheid

PIANOo wil dat iedereen pianoo.nl website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Een toegankelijke website is voor iedereen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel, technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Pianoo.nl voldoet aan deze toegankelijkheidseisen (webrichtlijnen) van de overheid.

Toegankelijkheidseisen  op digitoegankelijk.nl

Er zijn enkele uitzonderingen waarbij de content op pianoo.nl niet aan de eisen voldoet.

  • Bestanden aangeleverd door derde partij
    Op pianoo.nl publiceren wij informatie die wordt aangeleverd door diverse partijen. Deze informatie kan of mag meestal niet aangepast worden. Voorbeelden hiervan zijn: handreikingen, onderzoeken, video's en regelgeving. PIANOo kan niet garanderen dat informatie van andere partijen aan de Webrichtlijnen voldoet.
    PIANOo accepteert documenten van derden die aan de volgende eisen voldoen: de tekst moet selecteerbaar en kopieerbaar zijn, een pdf is geen gescand document, een pdf bevat geen persoonlijke gegevens en de afzender (bron) is duidelijk weergegeven.
  • Pdf-bestanden van PIANOo
    Pdf-bestanden die voor 2015 zijn gemaakt zijn niet toegankelijk. Pdf-bestanden die in 2016 en 2017 zijn gemaakt zijn gedeeltelijk toegankelijk. Pdf-bestanden gemaakt vanaf januari 2018 zijn volledig toegankelijk.

Meldingen toegankelijkheid

Ervaart u onderdelen van pianoo.nl als minder toegankelijk? Of heeft u tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Laat het ons weten via ons contactformulier of mail naar @email. PIANOo verhelpt een eventuele verminderde toegankelijkheid waar mogelijk of zoekt in specifieke situaties naar een passende oplossing.