Toegankelijkheid

PIANOo wil dat iedereen pianoo.nl website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Een toegankelijke website is voor iedereen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel, technische en redactionele toegankelijkheidseisen  voor websites van de overheid.  

Uit eerdere testen is gebleken dan pianoo.nl voldoet aan de toegankelijkheidseisen. In het najaar van 2020 worden er veranderingen doorgevoerd aan de site waardoor er geen test zal worden afgenomen in 2020. Begin 2021 wordt de aangepaste site officieel getest.  Toegankelijkheidsverklaring 

Onderdelen waarop pianoo.nl niet voldoet

Er zijn enkele uitzonderingen waarbij de content op pianoo.nl niet aan de eisen voldoet.

 • Bestanden aangeleverd door derde partij
  Op pianoo.nl publiceren wij informatie die wordt aangeleverd door diverse partijen. Deze informatie kan of mag meestal niet aangepast worden. Voorbeelden hiervan zijn: handreikingen, onderzoeken, video's en regelgeving. PIANOo kan niet garanderen dat informatie van andere partijen aan de Webrichtlijnen voldoet.
  PIANOo accepteert documenten van derden die aan de volgende eisen voldoen: de tekst moet selecteerbaar en kopieerbaar zijn, een pdf is geen gescand document, een pdf bevat geen persoonlijke gegevens en de afzender (bron) is duidelijk weergegeven.
 • Pdf-bestanden van PIANOo
  Pdf-bestanden die voor 2015 zijn gemaakt zijn niet toegankelijk. Pdf-bestanden die in 2016 en 2017 zijn gemaakt zijn gedeeltelijk toegankelijk. Pdf-bestanden gemaakt vanaf januari 2018 zijn volledig toegankelijk.
 • Video's van PIANOo
  Sommige video’s (van webinars) zijn niet meteen toegankelijk. De ondertiteling en andere toegankelijkheideisen volgen dan enkele dagen later.

Maatregelen toegankelijkheid

Binnen onze (dagelijkse) processen zijn onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • Toegankelijkheid is onderdeel van het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
 • De webredacteuren hebben een training over toegankelijkheid en webrichtlijnen gevolgd.
 • De communicatie-adviseurs en webredacteuren controleren voor publicatie eigen content op toegankelijkheid.
 • Wij vragen externe partijen die producten als pdf’s en video’s voor onze website maken om toegankelijke producten op te leveren. Deze eis nemen wij op in de opdrachtverlening.

Meldingen toegankelijkheid

Ervaart u onderdelen van pianoo.nl als minder toegankelijk? Of heeft u tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Laat het ons weten via ons contactformulier of mail naar @email. PIANOo verhelpt een eventuele verminderde toegankelijkheid waar mogelijk of zoekt in specifieke situaties naar een passende oplossing.