VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten

Toon pagina in menu

Op een juiste wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang voor gemeenten. Om hen daarbij te ondersteunen heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2012 het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden (Alv) voor leveringen en diensten opgesteld. In 2018 is de toelichting bij het VNG Model Alv geactualiseerd. Het model zelf is niet aangepast. (maart 2018)

Het VNG Model AIv voldoet aan de regels in de Aanbestedingswet, waaronder de proportionaliteitseisen. Belangrijk is dat het VNG Model AIv rekening houdt met de belangen van gemeenten en opdrachtnemers. Minder vragen en onderhandelingen leiden voor beide partijen tot lastenverlichting.

Actualisatie

In deze nieuwe uitgave van het VNG Model AIv treft u de geactualiseerde toelichting aan. De toelichting bij het VNG Model AIv is een handreiking voor gemeentejuristen en inkopers om het VNG Model AIv te kunnen toepassen bij de inkoop van leveringen en diensten. Bij de actualisatie is acht geslagen op jurisprudentie, adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts en wijziging van (Europese) regelgeving. Met behulp van input van gemeenten en van het bedrijfsleven is de toelichting geactualiseerd, verduidelijkt en nader uitgewerkt.

Uitwerking aansprakelijkheid

In het bijzonder is de toelichting nader uitgewerkt op het punt van de aansprakelijkheid, gezien de behoefte hieraan in de praktijk. Uitgangspunt voor de aansprakelijkheidsregeling is en blijft het aansluiten bij de aansprakelijkheidsregeling van het Burgerlijk Wetboek.

Model

VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten