Integriteit

Toon pagina in menu

De overheid hoort volledig integer te handelen, ook bij inkopen en aanbesteden. Dit geldt voor iedereen die is betrokken bij een aanbesteding, denk aan uzelf als overheidsinkoper, uw organisatie maar ook aan de bedrijven die inschrijven op een aanbesteding. Het borgen van integriteit in uw organisatie vereist een professionele visie op inkoop. In dit dossier vindt u alle informatie die u nodig heeft om integer in te kunnen kopen.

Icoon aan de slagAan de slag met integriteit
Iedereen die betrokken is bij een aanbesteding dient integer te handelen. De aanbestedende dienst beoordeelt bij een inschrijving de integriteit van de (winnende) inschrijver, maar moet daarnaast ook aandacht besteden aan de verankering van integriteit in de eigen organisatie (organisatie van integriteit). Ook voor een professionele inkoper moet integer handelen een vanzelfsprekendheid zijn, zeker als hij werkt in een professionele inkooporganisatie.

Icoon toegelichtIntegriteit toegelicht
Inkopers moeten te allen tijde in staat zijn verantwoording af te leggen van de gemaakte keuzen. De inkoop moet zodanig georganiseerd zijn dat integer handelen van de gehele organisatie als het ware een vanzelfsprekendheid is. Dit vraagt een duidelijk visie op inkoop, betrokkenheid van bestuur en management en een professionele organisatorische inbedding.

Praktijk & Tools
Diverse handreikingen, voorbeelddocumenten, onderzoeken en adviesdocumenten op basis waarvan u integer kunt inkopen.
 

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Neem dan contact op met PIANOo. Wij helpen u graag verder. Contact opnemen met PIANOo