Integriteit

Toon pagina in menu

De overheid hoort volledig integer te handelen, ook bij inkopen en aanbesteden. Dit geldt voor iedereen die is betrokken bij een aanbesteding, denk aan uzelf als overheidsinkoper, uw organisatie maar ook aan de bedrijven die inschrijven op een aanbesteding. Het borgen van integriteit in uw organisatie vereist een professionele visie op inkoop. In dit dossier vindt u alle informatie die u nodig heeft om integer in te kunnen kopen.
 

right wrong bord

Integriteit voor iedereen

Integriteit aanbestedende diensten 
Integriteit inkopers 
Integriteit bedrijven 
Integriteit geldt voor alle deelnemers van een aanbestedingsproces. Uzelf (overheidsinkoper), uw organisatie maar ook de bedrijven die inschrijven.

beveiligingsmedewerker

Integriteit toegelicht

De inkoop moet zodanig georganiseerd zijn dat integer handelen van de gehele organisatie als het ware een vanzelfsprekendheid is. Dit vraagt een visie, betrokkenheid en een professionele organisatorische inbedding.

strafrecht boeken in rechtszaal

Regels over integriteit

Door de wetgever zijn regels over integriteit gesteld. Deze regels vindt u terug in gedragscodes en in wetten zoals de Aanbestedingswet 2012, de Ambtenarenwet en de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

vrouwe justitia

Praktijk & Tools

Diverse handreikingen, voorbeelddocumenten, onderzoeken en adviesdocumenten op basis waarvan u integer kunt inkopen.


 

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Neem dan contact op met PIANOo. Wij helpen u graag verder. Contact opnemen met PIANOo