Integriteit

Toon pagina in menu

De overheid hoort volledig integer te handelen, ook bij inkopen en aanbesteden. Dit geldt voor iedereen die is betrokken bij een aanbesteding, denk aan uzelf als overheidsinkoper, uw organisatie maar ook aan de bedrijven die inschrijven op een aanbesteding. Het borgen van integriteit in uw organisatie vereist een professionele visie op inkoop. In dit dossier vindt u alle informatie die u nodig heeft om integer in te kunnen kopen.

Ondertekening

Aan de slag met integriteit  
Integriteit geldt voor alle deelnemers van het aanbestedingsproces. Er zijn diverse mogelijkheden om integriteit bij inkopers te stimuleren, alert te blijven op integriteitsovertredingen en risico's te minimaliseren.
Integriteit aanbestedende diensten 
Integriteit inkopers 
Integriteit bedrijven

Weegschaal en hamer

Integriteit toegelicht 
De inkoop moet zodanig georganiseerd zijn dat integer handelen van de gehele organisatie als het ware een vanzelfsprekendheid is. Dit vraagt een visie, betrokkenheid en een professionele organisatorische inbedding.
Integriteit toegelicht

Praktijk & Tools
Diverse handreikingen, voorbeelddocumenten, onderzoeken en adviesdocumenten op basis waarvan u integer kunt inkopen.
Praktijk & Tools

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Neem dan contact op met PIANOo. Wij helpen u graag verder. Contact opnemen met PIANOo