Netwerken

Toon pagina in menu

Het inkopen van een ICT-netwerk gaat over de wijze waarop verschillende computers, printers, scanners , labelscanners, mobiele telefoons et cetera met elkaar verbonden zijn. Data die correct gesynchroniseerd is zorgt ervoor dat iedereen op elke locatie over de meest actuele gegevens beschikt. Naast een goede databeveiliging is een acceptabele (werkings)snelheid gewenst.

Om dit te bereiken wordt in de uitvraag vaak het volgende meegenomen (niet limitatief):

  • Het leveren van local area network (LAN) netwerkapparatuur (core, distributie en access voor een aantal poorten).
  • Het leveren van wireless local area network WLAN netwerkapparatuur (Accespoint)
  • Het ontwerpen en inrichten van de fysieke en logische netwerkinfrastructuur
  • Het implementeren van de nieuwe netwerkinfrastructuur inclusief de volledige transitie

In sommige gevallen wordt tegelijkertijd ook de monitoring, het beheer en het onderhoud ingekocht.

Vaak hoge eisen

Een aanbestedende dienst stelt vaak hoge eisen aan het netwerk. Voorbeelden zijn:

  • Het ontwerp moet zodanig zijn dat het voor de komende 10 jaar gebruikt kan worden.
  • Het ontwerp moet het risico beperken van ongeautoriseerde toegang.
  • Het ontwerp moet bijdragen aan het beperken van veiligheidsrisico's door malware, virussen en ransomware, onrechtmatig gebruik en misbruik.
  • Het ontwerp heeft een hoge beschikbaarheid (bijvoorbeeld 99,98% exclusief gepland onderhoud) in de datacenterlaag.
  • Binnen het ontwerp wordt gebruik gemaakt van open standaarden.
  • Het ontwerp werkt optimaal samen met het bestaande Wifi-netwerk.