Energie

Toon pagina in menu

Het sectordossier Energie richt zich op de overheid als gebruiker van energie. Hiervoor koopt zij energie en energie gerelateerde diensten in. Bij de inkoop van energie is voor het bepalen van uw inkoopbehoefte en -strategie van belang dat u achtergrondkennis heeft over de energiemarkt. Gelet op de klimaatdoelen richt de inkoop zich hoofdzakelijk op duurzame energie. U als aanbestedende dienst kunt bijdragen aan de energietransitie door duurzame energie in te kopen of door eigen opwekking.

De energiemarkt is een interne markt  voor energie, waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal in de Europese Unie (EU) is gewaarborgd. Europese regels bepalen hoe nationale markten zijn gekoppeld, en wat eerlijke handel is. Het integreren van de Europese energiemarkt gebeurt onder andere door het harmoniseren van regels en het opstellen van (Europese) richtsnoeren. In Nederland is de Autoriteit Consument en Markt  (ACM) de aangewezen toezichthouder op de energiesector.

Energieproducten

Energie wordt vaak ingekocht voor de energievoorziening van vastgoed. Het inkopen van energie kan betrekking hebben op verschillende producten. Denk hierbij niet alleen aan elektriciteit, gas en warmte/koude levering (levering), maar ook aan energie gerelateerde diensten zoals aansluitbeheer, monitoring en factuurcontrole (diensten). Wilt u duurzame energie inkopen dan zult naast energie ook Garanties van Oorsprong of Vrijwillige Emissie Rechten moeten inkopen.

Duurzame energie

Om aan de klimaatafspraken te voldoen moet Nederland overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind (energietransitie ). U kunt bijdragen door duurzame energie in te kopen of door duurzame energie zelf op te wekken. Hieronder vindt u praktische informatie over hoe u dit kunt doen.

Windmolens

Aan de slag met inkoop duurzame energie
Inkoop van duurzame energie vraagt een zorgvuldige voorbereiding van de opdracht. Van begin af aan dient u uw primaire en secundaire beleidsdoelen goed voor ogen hebben, Denk hierbij aan het bepalen van duurzaamheidsambitie, samenwerkingsvormen en inventarisatie van aansluitingsbestand. Het bepalen van de klikstrategie en de behoefte aan aanvullende dienstverlening zijn ook typisch voor energieaanbestedingen.

Zonnepanelen

Aan de slag met eigen opwekking 
Ook met eigen opwekking van duurzame energie kunt u uw CO2-uitstoot verminderen. Onder eigen opwekking wordt verstaan het realiseren van duurzame opwektechnieken op eigen gebouwen of grond. Daarnaast is het ook mogelijk eigen opwekking te realiseren door een aandeel te nemen in de opwek op gebouwen of grond van derden.

Gloeilamp

Duurzame energie en eigen opwekking toegelicht
Als een organisatie duurzame energie inkoopt, dient deze achtergrondkennis te bezitten over de energiemarkten, duurzaamheidscertificaten en relevante marktpartijen. Naast het inkopen van duurzame energie kunt u ook besluiten zelf duurzame energie op te wekken op bijvoorbeeld eigen gebouwen of grond. Vragen zoals wat is duurzame energie, welke bronnen zijn duurzaam en hoe toont u dit aan, komen in dit onderdeel aan bod.

Praktijk & Tools
Diverse handreikingen, onderzoeken en praktijkvoorbeelden op basis waarvan u met duurzame energie aan de slag kunt.