Archeologie

Toon pagina in menu

Archeologie is een betrekkelijk nieuw fenomeen in de wereld van aanbesteden. Sinds het einde van de jaren '90 van de vorige eeuw is er een markt met private en publieke archeologische partijen die archeologie-opdrachten (archeologisch onderzoek) uitvoeren. Dit doen zij in opdracht van initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen waarbij graafwerkzaamheden plaatsvinden en archeologie in het geding is. Wanneer u als overheid archeologische werkzaamheden laat uitvoeren, dan zijn op de aanbesteding van zo’n overheidsopdracht – afhankelijk van de waarde van de opdracht  - zowel het Europese aanbestedingsrecht, als de relevante nationale wet- en regelgeving van toepassing. (augustus 2019)

Dit branchedossier Archeologie is met name bedoeld voor opdrachtgevers en inkoopafdelingen van overheidsinstellingen (Rijk, provincie, gemeente, waterschappen), maar biedt ook handvatten voor particuliere ontwikkelaars. Het dossier bevat naast een toelichting op de eigenschappen van het archeologisch werkveld, tevens voorbeelddocumenten, links naar nuttige websites en bijlagen voor verdere verdieping in de materie.

Dit branchedossier is opgesteld in samenwerking met de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). PIANOo en de SKIB ontvangen graag opmerkingen, verduidelijkingen en aanvullingen op dit branchedossier. Ook met vragen over (inkopen van) archeologie kunt u terecht bij de SIKB en PIANOo.
Contactformulier PIANOO.
Contact SIKB  op sikb.nl