Inkoopvoorwaarden Waterschappen

Toon pagina in menu

De waterschappen hebben algemene inkoopvoorwaarden bij het inkopen van diensten, leveringen en ICT opgesteld. De inkoopvoorwaarden hebben als doel om samenwerking, uniformiteit en professionalisering bij de waterschappen te vergroten. (mei 2018)

De voorwaarden zijn in mei 2018 herzien. Bij de actualisatie van de inkoopvoorwaarden is rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen en aspecten:

  • de herziene Aanbestedingswet 2012 met bijbehorende uitvoeringsregelingen
  • andere wet- en regelgeving, zoals de wijzigingen van de Wet Bescherming persoonsgegevens en van de Wet arbeid vreemdelingen
  • de aseline Informatiebeveiliging Waterschappen
  • e-facturering

AWIV-2018

Algemene waterschapsinkoopvoorwaarden voor leveringen 2018.


AWBIT-2018

Algemene waterschapsinkoopvoorwaarden voor IT 2018.


AWVODI-2018

Algemene waterschapsinkoopvoorwaarden voor diensten 2018.