Gedragsverklaring aanbesteden

Toon pagina in menu

Een Gedragsverklaring aanbesteden (GVA) is een verklaring dat er geen bezwaren zijn dat een ondernemer inschrijft op een aanbesteding. Een aanbestedende dienst kan bij een (Europese) overheidsopdracht een GVA vragen, het is geen verplichting volgens de Aanbestedingswet 2012.

Het aanvragen van de GVA  loopt via Dienst Justis . Hierbij wordt een vastgesteld model gebruikt. Justis raadpleegt vervolgens het Justitieel Documentatie Systeem en gaat na of sprake is van relevante beschikkingen van de Autoriteit Consument en Markt of de Europese Commissie.  

Doel en geldigheid GVA

Met een GVA toont een ondernemer aan dat de bij de aanbesteding geldende uitsluitingsgronden die betrekking hebben op onherroepelijke veroordelingen of beschikkingen wegens overtreding van de mededingingsregels, op hem niet van toepassing zijn. In de toelichting op het aanvraagformulier staat hoe het formulier ingevuld moet worden. Een GVA is 2 jaar geldig.

Buitenlandse bedrijven

Buitenlandse bedrijven kunnen geen GVA aanbesteden aanvragen bij dienst Justis. Een gelijkwaardig formulier uit het land waar de inschrijver is gevestigd volstaat. Ontbreekt dit document dan kan deze vervangen worden door een verklaring onder ede of door een plechtige verklaring. Het buitenlandse bedrijf legt deze verklaring af ten overstaan van een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van dat land.

e-Certis

De Europese Commissie heeft de databank e-Certis samengesteld met informatie over de meest voorkomende bewijsstukken in aanbestedingsprocedures in Europa. Hier kunt u bijvoorbeeld verifiëren welk gelijkwaardig bewijsmiddel voor een Gedragsverklaring aanbesteden u van een buitenlandse ondernemer kunt accepteren. 

Meer informatie:
Integriteit van bedrijven