CPV-codes

Toon pagina in menu

Op grond van Europese richtlijnen moeten aanbestedende diensten en ondernemingen rekening houden met 2 verschillende nomenclaturen: de NACE en de CPV.  De Common Procurement Vocabulary (CPV) is een gemeenschappelijke woordenlijst van de EU, alle mogelijke soorten overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en werken hebben een eigen code gekregen. Aanbestedende diensten moeten bij Europese aanbestedingen dit classificatiesysteem toepassen.

CPV Codes (Common Procurement Vocabulary)

Het classificatiesysteem voor werken, leveringen en diensten specifiek voor overheidsopdrachten.

Het document 'EG-verordening nr 213/2008' bestaat uit de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (Common Procurement Vocabulary (CPV)-codes). De bijlagen omvatten onder meer een lijst met werken en diensten, tabellen van nieuwe / bestaande CPV-codes en omschrijvingen, tabellen met geschrapte CPV-codes en omschrijvingen.


Sociale en specifieke diensten

CPV  (Common Procurement Vocabulary) codes van diensten die onder de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 als sociale en andere specifieke diensten worden gekwalificeerd vindt u in het document 'overzicht cpv-codes naar dienst'. De codes zijn gerubriceerd volgens de hoofdindeling van de bijlagen uit de richtlijnen (15 hoofdcategorieën). Tevens is aangegeven voor welke diensten voorbehouden opdrachten gegeven kunnen worden. Tenslotte zijn de uitzonderingen genoemd.


NACE Codes (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne)

De statistische naamgeving van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap.


Aandachtspunten

  • De CPV codes hebben voorrang boven de NACE codes. Bij een conflict tussen CPV en NACE is dan ook de CPV van toepassing.
  • Als de aanbestedingsrichtlijn activiteiten met bepaalde NACE-codes duidt als werk dan moet deze ook als een opdracht voor werken worden behandeld.
  • Heeft de opdracht een waarde onder het drempelbedrag voor werken dan hoeft de opdracht niet Europees aanbesteed te worden.
  • Via de Aankondigingen bij TenderNed kunnen de CPV codes gezocht worden door het zoeken naar de betreffende activiteit.

Controle gebruik CPV codes

TED (Tenders Electronic Daily) controleert vanaf 15 januari 2020 streng op het gebruik van de juiste hoofd CPV-codes (passend bij het type opdracht). Zorg ervoor dat u tijdig in de voorbereiding van een aanbesteding  de juiste CPV-code kiest. Zo voorkomt u dat u pas bij het invoeren van de diverse kennisgevingen zoals de (voor)aankondiging van een opdracht tegen een fout aanloopt.

Type hoofdopdracht

Aan de eerste twee cijfers van de codes kunt zien over welk type hoofdopdracht ze gaan: 

  • CPV-codes die beginnen van 0 t/m 44 of 48 : Leveringen
  • CPV-codes die beginnen met 50 t/m 98: Diensten
  • CPV-codes die beginnen met 45: Werken

Er bestaan geen codes die beginnen met de cijfers 46, 47 en 49.