CPV-codes

Toon pagina in menu

De Common Procurement Vocabulary (CPV-codes) is een gemeenschappelijke woordenlijst van de EU, alle mogelijke soorten overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en werken hebben een eigen code gekregen. Aanbestedende diensten moeten bij Europese aanbestedingen dit classificatiesysteem toepassen.

Op grond van Europese richtlijnen moeten aanbestedende diensten en ondernemingen rekening houden met 2 verschillende nomenclaturen: de NACE en de CPV. 

CPV-codes

Het huidige classificatiesysteem voor werken, leveringen en diensten specifiek voor overheidsopdrachten dateert uit 2008. De EG-verordening 213/2008  bevat de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV-codes). Het excelbestand Bijlagen omvat onder meer een lijst met nieuwe, bestaande en geschrapte CPV-codes en omschrijvingen (ten opzichte van de eerdere EG-verordening 2195/2002).


Sociale en specifieke diensten

Het document Overzicht CPV-codes naar dienst toont de CPV-codes van diensten die onder de Aanbestedingswet 2012 als sociale en andere specifieke diensten worden gekwalificeerd.

Het overzicht bevat:

  • een rubricering van de codes volgens de hoofdindeling van de bijlagen uit de richtlijnen (15 hoofdcategorieën)
  • voor welke diensten voorbehouden opdrachten gegeven kunnen worden
  • uitzonderingen


NACE-codes

De NACE-code is een code die door de Europese Unie en haar lidstaten toegekend wordt aan een bepaalde klasse van economische activiteiten. NACE  is een officiële Europese lijst van activiteitsomschrijvingen en dient als hulpmiddel bij het opstellen van economische statistieken en overzichten.

Aandachtspunten zijn:

  • De CPV codes hebben voorrang boven de NACE codes. Bij een conflict tussen CPV en NACE is de CPV van toepassing.
  • Als de aanbestedingsrichtlijn activiteiten met bepaalde NACE-codes duidt als werk dan moet deze ook als een opdracht voor werken worden behandeld.
  • Via de aankondigingen  op TenderNed kunt u CPV codes vinden door te zoeken naar de betreffende activiteit.

Controle gebruik CPV-codes

TED (Tenders Electronic Daily ) controleert vanaf 15 januari 2020 streng op het gebruik van de juiste hoofd CPV-codes (passend bij het type opdracht). Zorg ervoor dat u tijdig in de voorbereiding van een aanbesteding  de juiste CPV-code kiest. Zo voorkomt u dat u pas bij het invoeren van de diverse kennisgevingen zoals de (voor)aankondiging van een opdracht tegen een fout aanloopt. Bij een onjuiste combinatie wordt de publicatie niet op TED gepubliceerd. Daarom krijgt u bij nieuwe aanbestedingen op TenderNed een foutmelding als u een onjuiste combinatie probeert op te slaan.

Type hoofdopdracht

Aan de eerste 2 cijfers van de codes kunt zien over welk type hoofdopdracht ze gaan: 

  • CPV-codes die beginnen van 0 tot en met 44 of 48 : Leveringen
  • CPV-codes die beginnen met 50 tot en met 98: Diensten
  • CPV-codes die beginnen met 45: Werken

Er bestaan geen codes die beginnen met de cijfers 46, 47 en 49.

Meer informatie:
CPV-app (Pro10)   
CPV zoekmachine (Europa decentraal)   
CPV factsheet Europa decentraal   
Dossier CPV (SIMAP)  
Dossier CPV  (Europese Commissie)