CPV-codes

Toon pagina in menu

Op grond van Europese richtlijnen moeten aanbestedende diensten en ondernemingen rekening houden met 2 verschillende nomenclaturen: de NACE en de CPV. 

  • CPV Codes (Common Procurement Vocabulary)
    het classificatiesysteem voor werken, leveringen en diensten specifiek voor overheidsopdrachten.
  • NACE Codes (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne)
    de statistische naamgeving van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap.

De CPV codes hebben volgens bijlage I van richtlijn 2014/24/EU voorrang boven de NACE codes. Bij een conflict tussen CPV en NACE is dan ook de CPV van toepassing.
Als de aanbestedingsrichtlijn activiteiten met bepaalde NACE-codes duidt als werk dan moet deze ook als een opdracht voor werken worden behandeld. Heeft de opdracht een waarde onder het drempelbedrag voor werken dan hoeft de opdracht niet Europees aanbesteed te worden.

Via de Aankondigingen bij TenderNed kunnen de CPV codes gezocht worden door het zoeken naar de betreffende activiteit.

Documenten en links

  • Richtlijn: Gunnen van overheidsopdrachten 2014/24/EU (wettekst)

  • CPV-codes: Verordening (EG) nr. 213/2008

  • Bijlagen

  • NACE lijst verordening 29/2002