Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016)

Toon pagina in menu

Het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) is er voor het aanbesteden van opdrachten van werken onder de Europese drempelbedragen. Het ARW 2016 bevat algemene regels en vermeldt welke procedure er moet of kan worden toegepast. (2020)

Per 1 juli 2020 zijn de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) gewijzigd. De wijziging van het ARW is niet inhoudelijk, maar bevat kleine correcties.

Verplicht gebruik

U als aanbestedende dienst bent verplicht om het ARW 2016 toe te passen op overheidsopdrachten voor werken, waar de waarde onder de Europese drempelbedragen ligt. Het 'pas toe of leg uit'-principe moet u toepassen. Wijkt u af van het ARW 2016 dan moet u deze keuze uitleggen in uw aanbestedingsstukken.

U kunt het ARW 2016 vrijwillig toepassen bij opdrachten voor leveringen en diensten en bij Europese aanbestedingen (waar de waarde boven de Europese drempelbedragen ligt).

Aanbestedingsbesluit

Een aantal bepalingen uit de Aanbestedingswet 2012 is uitgewerkt in het Aanbestedingsbesluit. Het ARW 2016 is hier onderdeel van.

ARW 2016