Tenderboard

Toon pagina in menu

Een Tenderboard is een instrument om inkoop (verder) te professionaliseren. De invulling van een Tenderboard ligt niet vast. Meestal gaat het om een commissie van experts die advies uitbrengt over een aanbestedingsprocedure. Soms heeft een Tenderboard beslissingsbevoegdheid binnen een procedure.

De Tenderboard is vaak een commissie bestaande uit belanghebbenden van specifieke beleidsterreinen. Mogelijke (neven)effecten kunnen in breder verband besproken worden en hebben professionalisering van de inkoop tot gevolg. Tevens kan Tenderboard gebruikt worden om keuzes te maken wanneer er sprake is van conflicterende doelstellingen. Uiteindelijk leidt het samenwerken via de Tenderboard tot een beter resultaat organisatiebreed, maar ook tot meer draagvlak bij alle betrokken partijen.

Voordelen

Het werken met een Tenderboard biedt vele voordelen, zoals:

  • het biedt projectteams een platform waar men kan sparren over hoe een project naar de markt te brengen;
  • het biedt de mogelijkheid om interdisciplinair (vanuit verschillende achtergronden en disciplines) naar de wijze van inkopen te kijken;
  • het ondersteunt de opdrachtgever bij het nemen van beslissingen;
  • het biedt voor de organisatie een middel om de uniformiteit en effectiviteit te bewaken in het inkoopbeleid;
  • het verschaft de organisatie een beeld van de professionaliteit van de organisatie.

Meer informatie: Praktijkvoorbeelden Rijkswaterstaat, Prorail en de gemeente Enschede