Over PIANOo

icoon

MVI: met aandacht voor mens en planeet.

icoon

Innovatiegericht inkopen: hoe krijgt u innovatieve oplossingen?

icoon

Programma: dialoog en samenwerking tussen overheden en ondernemers.

icoon

Welke wettelijke regels zijn er?
Van Gids Proportionaliteit tot ARW.

icoon

Wie moet aanbesteden en in welke situatie?

icoon

Uit welke procedures kunt u kiezen?
Van meervoudig onderhands tot Europees openbaar.

Uitgelicht
 • Met een groep koplopers binnen de Buyer Group is een Marktvisie en –strategie opgesteld, specifiek voor laptops, mobiele telefoons en tablets. Deze heeft een tweeledig doel; het bieden van concrete handvatten voor inkopers om duurzaamheid goed mee te nemen in aanbestedingen en harmonisatie van de vraag van inkopers aan de markt. (mei 2021)

  ICT MVI
 • Wilt u meer inzicht in de risico’s rondom mensenrechten in een productieketen? Of kunt u hulp gebruiken bij het formuleren van de juiste voorwaarden in een aanbesteding om misstanden in de keten te voorkomen of bij het beoordelen van een due diligence rapport? Dit najaar start PIANOo een pilot Ondersteuning ISV. Hierbij kunnen aanbestedende diensten advies en praktische ondersteuning krijgen bij de toepassing van Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) in een aanbesteding.

  sociale voorwaarden

Nieuws

 • 22 september 2021 Bron: VdLC publishers/consultants BV

  In week 37 zijn er 5 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken en gaan over: Overeenkomst terecht ontbonden, interpretatie offerteaanvraag, geschiktheidseis in strijd met gelijkheidsbeginsel, geen aanleiding voor herbeoordeling en andere vennootschap, geen kleine te herstellen fout.

  jurisprudentie
 • 20 september 2021 Bron: PIANOo

  'Overheden zijn wel gemotiveerd om in een aanbesteding mensenrechten aan te kaarten, maar het ontbreekt ze vaak aan kennis en capaciteit', aldus Michiel Soeters – coördinator van de pilot Ondersteuning ISV waar PIANOo dit najaar mee start. Hier kunnen aanbestedende diensten advies en praktische ondersteuning krijgen bij de toepassing van Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) in een aanbestedingstraject.

  sociale voorwaarden
 • 20 september 2021 Bron: PIANOo

  Op vrijdag 1 oktober 2021 organiseert PIANOo een online bijeenkomst om meer uitleg te geven over het gebruik van de MVI-zelfevaluatie tool en de mogelijkheden die het biedt voor interne rapportages over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).

  MVI webinar

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Meer over ons