Over PIANOo

icoon

MVI: met aandacht voor mens en planeet.

icoon

Innovatiegericht inkopen: hoe krijgt u innovatieve oplossingen?

icoon

Programma: dialoog en samenwerking tussen overheden en ondernemers.

icoon

Welke wettelijke regels zijn er?
Van Gids Proportionaliteit tot ARW.

icoon

Wie moet aanbesteden en in welke situatie?

icoon

Uit welke procedures kunt u kiezen?
Van meervoudig onderhands tot Europees openbaar.

Uitgelicht
 • De PIANOo Bar tijdens het PIANOo congres 2021. Onder begeleiding van zangeres Fleur Raateland licht Marten Kaster zijn music of choice uit de congresplaylist toe: ‘Can’t buy me love’ van de Beatles. Met presentator Anouschka Laheij, Floris den Boer (PIANOo) en Jacobien Mutz-Beekhuis (PIANOo) en

  Het moest er eens van komen: een PIANOo congres gehost vanuit een pianobar. Op 3 juni 2021 was het zover bij het 15e PIANOo congres. In een speciaal gebouwde PIANOo-bar in Den Haag sprak dagvoorzitter Anouschka Laheij met diverse inspirerende gasten, muzikaal ondersteund door pianiste Fleur Raateland. Maar liefst 1.300 bezoekers keken mee vanuit huis of kantoor en volgden deze dag online presentaties en workshops. Het thema van deze succesvolle online editie? ‘Inkopen doe je niet alleen’.

  PIANOo-congres
 • De Monitor aanbestedingen in Nederland 2017 – 2019 is een onderzoek naar het inkoopvolume van de Nederlandse overheid en de hoeveelheid overheidsopdrachten die aan het Midden en Klein Bedrijf (MKB) wordt gegund. Dit onderzoek omvat alle overheidsinkoop die onder de reikwijdte van de Aanbestedingswet 2012 valt. (april 2021)

  inkoopproces MKB onderzoek

Nieuws

 • De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft 1 nieuw advies gepubliceerd op haar website. De klacht betreft het volgende onderwerp: Eis in kader van specifieke opdracht in DAS i.s.m. aanbestedingswet 2012.

  jurisprudentie regelgeving
 • Uit de jaarrapportage van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel blijkt dat er zichtbare stappen voorwaarts zijn gezet, ondanks de coronapandemie. Zo steeg het percentage deelnemende bedrijven dat voldoet aan de convenantsverplichtingen van 63 naar 80 procent. De productieketens van deelnemende bedrijven worden steeds transparanter: van bijna 6.000 unieke productielocaties zijn de gegevens inmiddels openbaar. Het aandeel duurzamere grondstoffen nam toe van 28 naar 38 procent.

  MVI
 • 21 juni 2021 Bron: Cobouw

  In 2016 heeft de Hoge Raad in het zogenaamde Xafax-arrest uiteengezet op welke wijze inschrijvers en andere belanghebbenden een reeds gesloten overeenkomst - na gunning – nog kunnen aantasten. Volgens de Hoge Raad is ingrijpen in een na gunning gesloten overeenkomst alléén mogelijk op basis van de in artikel 4.15 Aanbestedingswet genoemde gronden (zoals onwettige gunning of niet toepassen van juiste termijnen).

  regelgeving

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Meer over ons