Over PIANOo

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Uitgelicht

  • Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat u uw inkoop benut voor het realiseren van meer duurzaamheid en het voorkomen van negatieve...

  • Als professionele inkoper wordt van u verwacht dat u producten, diensten of werken inkoopt met een maximale duurzame waarde. Dat betekent dat u...

  • MVI is maatwerk maar er zijn wel algemene aandachtspunten. De checklist hieronder laat u zien waar u aan moet denken. U wordt stapsgewijs langs...