Over PIANOo

MVI: met aandacht voor mens en planeet.

Innovatiegericht inkopen: hoe krijgt u innovatieve oplossingen?

Programma: dialoog en samenwerking tussen overheden en ondernemers.

Welke wettelijke regels zijn er?
Van Gids Proportionaliteit tot ARW.

Wie moet aanbesteden en in welke situatie?

Uit welke procedures kunt u kiezen?
Van meervoudig onderhands tot Europees openbaar.

Uitgelicht
 • De Week van MVOI 2023

  Grote transities door kleine stappen. Daar draait het om tijdens de Week van Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Samen realiseren we een schone leefomgeving en een duurzame (en eerlijke) samenleving. MVOI kost veel daadkracht en tijd. PIANOo helpt graag en organiseert daarom van 2-6 oktober 2023 dagelijks evenementen rondom MVOI. Verspil geen tijd en maak stappen door concreet aan de slag te gaan met de vele aspecten en dimensies van MVOI.

  MVI PIANOo-bijeenkomst circulair sociale voorwaarden
 • Nieuwsbrieven aanmelden

  Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rond inkopen en aanbesteden of een specifieke thema? Meld u dan aan voor een van de nieuwsbrieven.

Nieuws

 • Nieuw advies Commissie van Aanbestedingsexperts

  29 september 2023 Bron: Commissie van Aanbestedingsexperts

  De Commissie van Aanbestedingsexperts (Commissie) heeft 1 nieuw advies gepubliceerd. Het advies gaat over: Er lijkt geen sprake te zijn van een realistische raming.

  jurisprudentie
 • Steviger bedrijvenbeleid noodzakelijk voor aanpak maatschappelijke opgaven

  Het bedrijfsleven heeft veel potentieel om problemen op te lossen, maar dit wordt onvoldoende aangewend ter versterking van de maatschappij. In plaats van ondernemingen uit te dagen en te motiveren, geeft overheidsbeleid nu vaak de verkeerde prikkels. Als we de grote opgaven van onze tijd aan willen pakken is steviger beleid nodig: scherpe eisen aan ondernemingen, minder subsidies en meer duidelijkheid voor de lange termijn. Dit betoogt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het rapport Goede zaken. Naar een grotere maatschappelijke bijdrage van ondernemingen.

  MVI klimaat social return circulair
 • Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 38

  27 september 2023 Bron: VdLC publishers/consultants BV

  In week 38 zijn er 4 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd, waarvan 3 op rechtspraak.nl en 1 op curia.europa.eu. De uitspraken worden kort besproken en gaan over: Inschrijving voldoet niet aan geschiktheidseisen, irreële prijs niet aannemelijk gemaakt, onterecht overgegaan op ontbinding van overeenkomst en geen verplichting tot compensatie van concrete kosten.

  jurisprudentie

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Meer over ons