Over PIANOo

MVI: met aandacht voor mens en planeet.

Innovatiegericht inkopen: hoe krijgt u innovatieve oplossingen?

Programma: dialoog en samenwerking tussen overheden en ondernemers.

Welke wettelijke regels zijn er?
Van Gids Proportionaliteit tot ARW.

Wie moet aanbesteden en in welke situatie?

Uit welke procedures kunt u kiezen?
Van meervoudig onderhands tot Europees openbaar.

Uitgelicht
 • Verdiepingssessies Actieplan MVOI

  Met inkopen het verschil maken. En recht doen aan duurzaamheids- en maatschappelijke thema’s. Dat kan door te werken met een actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Ben jij op zoek naar verdieping bij het bepalen van ambities en het maken van keuzes omtrent de MVOI-thema’s? Zoek je houvast bij borging van MVOI? Of wil je meer weten over evaluatie en rapportage? Meld je dan aan voor de laatste verdiepingssessie op 20 juni 2024.

  MVOI PIANOo-bijeenkomst manifest
 • Opstellen actieplan MVOI

  Goed dat u concreet aan de slag gaat met het maken van duurzame impact! Met het opstellen van het actieplan MVOI vertaalt u de duurzaamheidsambities van uw organisatie in concrete acties. We doen dit samen: PIANOo ondersteunt u op allerlei manieren bij het opstellen van een ambitieus en realistisch actieplan.

  MVOI

Nieuws

 • Rijkswaterstaat zet weer een mooie stap naar meer sociale impact door samenwerking

  14 juni 2024 Bron: Rijkswaterstaat

  Op 6 juni 2024 is er een Memorandum van Overeenstemming (MoU) ondertekend tussen Rijkswaterstaat en het Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten om met gezamenlijke inspanningen bij te dragen aan het bevorderen en realiseren van sociale impact.

 • Feiten & cijfers over aanbesteden

  14 juni 2024 Bron: TenderNed

  Op donderdag 6 juni vond het PIANOo-congres 2024 plaats. Rick den Ridder, data scientist bij TenderNed, deelde tijdens de plenaire opening een aantal interessante feiten en cijfers over aanbesteden. We zetten deze én enkele databronnen op een rij.

 • Terugblik PIANOo-congres 2024: Aanbesteden is keuzes maken!

  12 juni 2024 Bron: PIANOo

  Op 6 juni 2024, de dag dat Nederland naar de stembus ging voor de Europese verkiezingen, verzamelden circa 900 inkoopprofessionals zich in Nieuwegein voor de 18e editie van het PIANOo-congres. Het toepasselijke thema: aanbesteden is keuzes maken. In een wereld die maatschappelijk, economisch, technisch en geopolitiek gezien steeds complexer wordt, kunnen inkoopprofessionals bij aanbestedende diensten dankzij hun sleutelrol écht het verschil maken. Het congres heeft hun dan ook voorzien van inspiratie, actuele ontwikkelingen én een stevige inhoudelijke basis voor ingewikkelde vraagstukken rondom onder andere AI en Europese wet- en regelgeving.

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Meer over ons