Over PIANOo

MVI: met aandacht voor mens en planeet.

Innovatiegericht inkopen: hoe krijgt u innovatieve oplossingen?

Programma: dialoog en samenwerking tussen overheden en ondernemers.

Welke wettelijke regels zijn er?
Van Gids Proportionaliteit tot ARW.

Wie moet aanbesteden en in welke situatie?

Uit welke procedures kunt u kiezen?
Van meervoudig onderhands tot Europees openbaar.

Uitgelicht
 • Mini-symposium Intern opdrachtgeverschap

  Hoe betrek je interne opdrachtgevers bij jouw inkoopvraagstukken? In dit mini-symposium op 1 december 2022 combineert Hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap Marleen Hermans de wetenschap met de praktijk. De link naar de praktijk wordt gelegd met sprekers van onder andere gemeente Amsterdam en de 3 noordelijke provincies.

  beter aanbesteden PIANOo-bijeenkomst

Nieuws

 • Goed voorbereid op de accountantscontrole van aanbestedingen

  28 november 2022 Bron: Beter Aanbesteden

  Elke aanbestedende dienst moet jaarlijks haar uitgaven kunnen verantwoorden. Per 1 januari 2023 moeten decentrale overheden zelf een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in hun jaarrekening. De accountant controleert die jaarrekening en de bijbehorende rechtmatigheidsverantwoording op getrouwheid. Ook aanbestedingen vallen onder die controle. Het programma Beter Aanbesteden biedt adviezen en modeldocumenten voor een goede administratie en het voorkomen van onrechtmatigheden.

  beter aanbesteden
 • Overheden maken impact met Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

  25 november 2022 Bron: Rijksoverheid

  Met een feestelijk ondertekenmoment is op 24 november 2022 het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-2025 van start gegaan. De 64 deelnemers die hun handtekening hebben gezet onder het manifest, zeggen daarmee toe dat ze bij het opdrachtgeven en inkopen oog hebben voor de maatschappelijke impact.

  MVI manifest
 • Slechte arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen verdienen meer aandacht

  25 november 2022 Bron: Inkoperscafe

  Het WK voetbal in Qatar roept veel weerstanden op vanwege de onmenselijke arbeidsomstandigheden van Aziatische arbeidsmigranten. Het leidde tot duizenden doden en daarnaast ook veel andere misstanden. Dit exces kwam aan de oppervlakte omdat het om zo’n groot evenement gaat. Er zijn echter veel meer gevallen waarin dergelijke ondermaatse arbeidsomstandigheden optreden. Inkoop kan dit verbeteren door eisen te stellen aan leveranciers en gericht met hen samen te werken.

  MVI sociale voorwaarden

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Meer over ons