Over PIANOo

MVI: met aandacht voor mens en planeet.

Innovatiegericht inkopen: hoe krijgt u innovatieve oplossingen?

Programma: dialoog en samenwerking tussen overheden en ondernemers.

Welke wettelijke regels zijn er?
Van Gids Proportionaliteit tot ARW.

Wie moet aanbesteden en in welke situatie?

Uit welke procedures kunt u kiezen?
Van meervoudig onderhands tot Europees openbaar.

Uitgelicht
 • Knelpunten bij ‘Innovatie inkopen in de publieke sector’ geïnventariseerd

  De werkgroep Innovatiegericht Inkopen heeft de afgelopen maanden knelpunten geïdentificeerd rond innovatiegericht inkopen. Het rapport met die knelpunten en mogelijke oplossingen heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op 21 december naar de Tweede Kamer gestuurd. Onvoldoende erkenning van de potentie, een te abstracte innovatieagenda en mijden van risico’s en kosten worden als de belangrijkste belemmeringen voor innovatiegericht inkopen benoemd.

  innovatiegericht onderzoek
 • Integraal afwegingskader duurzame leefomgeving

  Praktisch hulpmiddel om vanuit de inkoopfunctie concrete stappen te zetten om projecten in de openbare ruimte duurzamer te maken. Het doel is in elk project in de openbare ruimte een bewuste keuze maken. Integraal duurzaam met een maximale impact, of met een quick win naar direct resultaat.

  MVI milieu

Nieuws

 • Politie stopt tender werkplekken om geopolitiek

  26 januari 2023 Bron: Computable

  De nationale politie heeft een grote aanbesteding voor werkplekapparatuur ingetrokken om geopolitieke redenen. Of de kans dat het Chinese computerconcern Lenovo een van de leveranciers had kunnen worden een rol gespeeld heeft bij dit besluit, is niet duidelijk.

  ICT
 • Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 3

  25 januari 2023 Bron: VdLC publishers/consultants BV

  In week 3 zijn er 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd, waarvan 2 op rechtspraak.nl en 1 op curia.europa.eu. De uitspraken worden kort besproken en gaan over: Terechte uitsluiting wegens niet voldoen referentie, bidmanager drukt niet op ‘opslaan’ en onderlinge opdrachten aanbestedende diensten.

  jurisprudentie
 • Provincie Utrecht gebruikt als eerste overheid in Nederland een eerlijke CO2-prijs

  23 januari 2023 Bron: Provincie Utrecht

  De provincie Utrecht gaat als eerste overheid in Nederland wereldwijde maatschappelijke kosten van klimaatverandering meewegen in haar beleidsafwegingen en -keuzes. Onderdeel van deze afwegingen is ook de toekomstige schade van klimaatverandering. Dit hebben Gedeputeerde Staten besloten. Met een interne rekenprijs van minimaal 875 euro per ton CO2 legt de provincie de lat hoog en daagt ze medeoverheden en marktpartijen uit haar voorbeeld te volgen.

  MVI klimaat

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Meer over ons