Over PIANOo

MVI: met aandacht voor mens en planeet.

Innovatiegericht inkopen: hoe krijgt u innovatieve oplossingen?

Programma: dialoog en samenwerking tussen overheden en ondernemers.

Welke wettelijke regels zijn er?
Van Gids Proportionaliteit tot ARW.

Wie moet aanbesteden en in welke situatie?

Uit welke procedures kunt u kiezen?
Van meervoudig onderhands tot Europees openbaar.

Meer informatie
 • Verdiepingssessies Actieplan MVOI

  Met inkopen het verschil maken. En recht doen aan duurzaamheids- en maatschappelijke thema’s. Dat kan door te werken met een actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Ben jij op zoek naar verdieping bij het bepalen van ambities en het maken van keuzes omtrent de MVOI-thema’s? Zoek je houvast bij borging van MVOI? Of wil je meer weten over evaluatie en rapportage? Meld je dan aan voor de serie verdiepingssessies, de eerste start op 24 april 2024.

  MVOI PIANOo-bijeenkomst manifest
 • Opstellen actieplan MVOI

  Goed dat u concreet aan de slag gaat met het maken van duurzame impact! Met het opstellen van het actieplan MVOI vertaalt u de duurzaamheidsambities van uw organisatie in concrete acties. We doen dit samen: PIANOo ondersteunt u op allerlei manieren bij het opstellen van een ambitieus en realistisch actieplan.

  MVOI

Nieuws

 • Europese Commissie start 2 nieuwe onderzoeken onder de FSR

  De 2 nieuwe onderzoeken in het kader van de Verordening buitenlandse subsidies (FSR) hebben betrekking op de mogelijk marktverstorende rol van buitenlandse subsidies aan inschrijvers in een Roemeense openbare aanbestedingsprocedure voor het ontwerp, bouw en exploitatie van een zonnepanelenpark. De Commissie zal met het onderzoek beoordelen of de betrokken marktdeelnemers een oneerlijk voordeel hebben genoten om overheidsopdrachten in de EU te winnen.

  regelgeving inkoopproces
 • PIANOo zoekt Programmamanager Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

  12 april 2024 Bron: PIANOo

  PIANOo zoekt een Programmamanager Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI)! Nederlandse overheden hebben samen een koopkracht van ruim 85 miljard euro per jaar. Inkoop is daarmee een effectief instrument om maatschappelijke impact te maken. Het Programma MVOI draagt hier in belangrijke mate aan bij.

 • Beter Aanbesteden Magazine editie 5 is uit!

  11 april 2024 Bron: Beter Aanbesteden

  Aanbesteden is een fascinerend proces, dat publieke opdrachtgevers en ondernemers op hun eigen manier beleven. Hoe zorg je voor een goed samenspel voor het verbeteren van aanbestedingen? In deze 5e editie van het Beter Aanbesteden Magazine delen inkoopprofessionals en ondernemers hun ervaringen en adviezen.

  beter aanbesteden

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Meer over ons