Over PIANOo

icoon

MVI: met aandacht voor mens en planeet.

icoon

Innovatiegericht inkopen: hoe krijgt u innovatieve oplossingen?

icoon

Programma: dialoog en samenwerking tussen overheden en ondernemers.

icoon

Welke wettelijke regels zijn er?
Van Gids Proportionaliteit tot ARW.

icoon

Wie moet aanbesteden en in welke situatie?

icoon

Uit welke procedures kunt u kiezen?
Van meervoudig onderhands tot Europees openbaar.

Uitgelicht
 • Met een groep koplopers binnen de Buyer Group is een Marktvisie en –strategie opgesteld, specifiek voor laptops, mobiele telefoons en tablets. Deze heeft een tweeledig doel; het bieden van concrete handvatten voor inkopers om duurzaamheid goed mee te nemen in aanbestedingen en harmonisatie van de vraag van inkopers aan de markt. (mei 2021)

  ICT MVI
 • Wilt u meer inzicht in de risico’s rondom mensenrechten in een productieketen? Of kunt u hulp gebruiken bij het formuleren van de juiste voorwaarden in een aanbesteding om misstanden in de keten te voorkomen of bij het beoordelen van een due diligence rapport? Dit najaar start PIANOo een pilot Ondersteuning ISV. Hierbij kunnen aanbestedende diensten advies en praktische ondersteuning krijgen bij de toepassing van Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) in een aanbesteding.

  sociale voorwaarden

Nieuws

 • 15 september 2021 Bron: VdLC publishers/consultants BV

  In week 36 zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken en gaan over: Geen bedrijfsvertrouwelijke informatie gedeeld, motiveren gunningsbeslissing en geen wezenlijke wijziging.

  jurisprudentie
 • 13 september 2021 Bron: PIANOo

  Het laatste IPCC klimaatrapport is alarmerend. Het kabinet heeft dan ook de doelstelling dat Nederland in 2050 volledig circulair en klimaatneutraal is. Deze doelstelling heeft impact op de bouw. Zo is de bouw verantwoordelijk voor circa 50 procent van het grondstoffengebruik en 40 procent van het energieverbruik. Daarnaast is de sector een grote sector en werkgever. Dat betekent dat veel bedrijven en werknemers de transitie moeten maken.

  innovatiegericht bouw milieu & klimaat
 • 13 september 2021 Bron: Cobouw

  Schoolbesturen en gemeenten zouden bouwers veel meer in hun kracht moeten zetten bij het renoveren van scholen. Dat zeggen bouwers en deskundigen in aflevering 3 van The Fixers.

  bouw

PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Meer over ons