Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 48

28-11-2018 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 4 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Eerder onderzoek inschrijver

Is er sprake van betrokken bij de voorbereiding nu de winnende inschrijver eerder een onderzoek heeft uitgevoerd in het werkgebied van de aanbestedingsprocedure en levert dat eventueel aantasting van de mededinging op die uitsluiting rechtvaardigt? (Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland 14-9-2018, C/05/340178/KG ZA 18-299 ECLI:NL:RBGEL:2018:5007)
Samenvatting: Eerder onderzoek inschrijver

Tussenkomst

In dit geschil is een vordering tot tussenkomst ex artikel 217 Rv aan de orde. Het hof oordeelt dat de uitkomst van het hoger beroep directe gevolgen heeft voor de concessieovereenkomst tussen geïntimeerde en eiseres. (Hof Arnhem-Leeuwarden 20 november 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10160)
Samenvatting: Tussenkomst

Beroep combinanten

Partijen hebben in combinatie ingeschreven. Eén van de partijen komt op tegen het beëindigen van de aanbestedingsprocedure. Rechtbank oordeelt dat in dat geval niet zelfstandig opgekomen kan worden tegen de beslissing. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 27-11-2018, C-09-560891-KG ZA 18-1022, ECLI:NL:RBDHA:2018:14016)
Samenvatting: Beroep combinanten

Niet voldaan aan vormvereiste

De aanbestedende dienst (Dunea) heeft de inschrijvingen beoordeeld op vormvereisten en volledigheid. Uit deze beoordeling is gebleken dat de inschrijving van Wavin niet voldoet aan de vormvereisten. De inschrijving wordt terzijde gelegd.  Wavin maakt bezwaar tegen de terzijdelegging van haar inschrijving. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 21 november 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13844)
Samenvatting: Niet voldaan aan vormvereiste

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie