Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 48

27-11-2019 | Bron: IBR  

In de afgelopen week is er 1 uitspraak op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraak wordt hieronder kort besproken.

Inschrijving ongeldig en ongeschikt?

In deze zaak behandelt de voorzieningenrechter de vraag of de kosten voor het veiligstellen n.a.v. aanrijdingsschades mogen worden gerekend in bestekpost nummer 1. Er wordt hiervoor onder andere een beroep gedaan op de RAW systematiek 2015, waardoor inschrijver stelt gehouden te zijn om deze kosten op te nemen. Tevens stelt inschrijver dat er een schriftelijke toelichting had moeten komen als dit niet de bedoeling zou zijn en is de gunningsbeslissing volgens haar onvoldoende gemotiveerd. Tot slot is er discussie omtrent de vraag of de inschrijving onregelmatig of ongeschikt is. Het oordeel van de voorzieningenrechter kunt u lezen in het navolgende.
(Voorzieningenrechter rechtbank Amsterdam 11 oktober 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:8618)
Samenvatting: Inschrijving ongeldig en ongeschikt?

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie